Kirurgisk Afdeling søger afdelingslæge til kolorektal teamet Kirurgi

Ansøgningsfrist: 03/02/2023 Sygehus Sønderjylland

Vi søger en afdelingslæge, der har særlig interesse inden for kolorektalområdet. Vi har høje ambitioner i kirurgien, og du skal være med til at sætte det faglige niveau højt og udvikle os endnu videre. 

Kirurgisk Afdeling
Vi varetager de kirurgiske opgaver på sygehuset i tæt samarbejde med afdelingens øvrige specialer. Afdelingen udgøres af et moderne endoskopiafsnit med ERCP-stue, operationsgang med en højteknologisk laparoskopistue, en robotstue og akutstue, ambulatorium, et øvre- og nedre sengeafsnit samt bryst- og plastikkirurgisk funktion med i alt 28 stationære senge.
Afdelingen varetager akutkirurgi, traumekirurgi, kolorektal kirurgi, øvre benign gastrointestinal kirurgi, herniekirurgi, endoskopi samt brystkirurgi og plastikkirurgi. Derudover modtager og behandler vi akutte kirurgiske patienter i FAM. Vi har stor endoskopisk og operativ aktivitet og udfører årligt ca. 200 ingvinale hernier, 150 ventrale hernier, ca. 250 ERCP’er, 250 kolorektale operationer samt 400 anale operationer.

Afdelingen har fokus på at yde kvalitet over for patienterne. Vi vil sikre effektiv drift og ikke mindst forankre forskning og innovation.

Klinikkerne deltager i studenterundervisningen på flere niveauer. Desuden varetager klinikkerne den postgraduate videreuddannelse af KBU-læger, I-læger i kirurgi og akutmedicin, HU-læger i almen medicin, gynækologi, akut medicin og kirurgi.

 

Din profil
•    Du er speciallæge i kirurgi 
•    Dertil ønskes det, at du behersker såvel øvre som nedre skopier
•    Du har rutine i akutte kirurgiske procedurer
•    Du har nogen erfaring med kolorektale operationer 

Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag, hvor du får lov til at videreudvikle dig og tage ansvar.

Interesseret?
Du er velkommen til at tage kontakt for ydereligere oplysninger om stillingen:
Chefæge Per Helligsø, tlf. 79 97 35 10, e-mail: per.helligso@rsyd.dk eller ledende overlæge Mindaugas Tiskus, tlf. 79 97 62 73, e-mail: mindaugas.tiskus@rsyd.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for Yngre læger/afdelingslæger. 

Ansøgningen
Vi foretrækker at modtage din ansøgning elektronisk, og du bedes derfor søge via nedenstående link og medsende ansøgning, CV og evt. andre bilag.
Ansøgningsfristen er den 03.02.23, ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen efter.

Inden endelig ansættelse indhentes der børneattest og straffeattest.