KBU lignende reservelægestilling til urologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Urologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 25/11/2019 Sydvestjysk Sygehus

Med start den 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale. 

Er du i tvivl om, du skal specialisere dig indenfor kirurgi eller medicin, er der en mulighed for at prøve et kirurgisk speciale af, under trygge og ordentlige forhold.

Varighed: 6 måneder eller efter nærmere aftale. Stillingen ønskes besat af præ KBU eller stud.med. Kan også benyttes som evalueringsstilling. Ved ønske om en evaluerings stilling, kræves der vedlægges det såkaldte ”tillykke brev” før man vil komme i betragtning.

Vi tilbyder dagarbejde på en lille urologisk afdeling, hvor man som yngre læge bliver en vigtig medspiller i et tæt teamarbejde, og hvor man vil blive lært op i små kirurgiske indgreb under supervision. Man vil blive tildelt vejleder og oplæring på niveau med KBU, afhængig af kompetencer.

Urologi er præget af stor ambulant virksomhed, hvorfor man også må påregne en del ambulant virksomhed. På afdelingen er indlæggelserne præget af til tider tunge patienter med en del co-morbiditet, så der vil også være brug for en god medicinsk tilgang til patienterne. 

Afdelingen er afhængig af og prioriterer et godt arbejdsmiljø, god kollegialitet og holdningen er, at alle hjælper alle. Der vil være gode muligheder for administrativt arbejde med opdatering af sidste viden.

Arbejdstid: på grund af vagtfællesskabet med organkirurgerne vil langt den største del af arbejdstiden for reservelægen foregå i dagtiden (07.45 til 15.30), enkelte ambulatoriefunktioner kan strække sig til kl. 18.00. Der kan forventes en fridag efter aftale. Hovedsagelig fri i weekends.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hør mere:
Yderligere information om stillingen fås hos ledende overlæge Søren S. Madsen, arbejdstelefon: 79185070. Se nærmere detaljer om afdelingen her. 

Ansøgningsfrist: 25. november.

Sygehuset:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tænkes struktureret anderledes, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.