Introstillinger Dansk Gigthospital

Ansøgningsfrist: 03/06/2024

Pr. 1. september 2024 er der to 1-årige introduktionsstillinger til besættelse med delt forløb mellem Dansk Gigthospital, Sønderborg og Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland.

Stilling A: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-01) Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-01). 

Stilling B: Første del 6 måneder Dansk Gigthospitalet, Sønderborg nr. (5007-010-01-i-02). Anden del 6 måneder Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland (5001-05-01-i-02).  

Dansk Gigthospital
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Gigthospitalet varetager den reumatologiske funktion for Region Syddanmark, og modtager patienter med såvel inflammatoriske som ikke-inflammatoriske lidelser. 

Hospitalet har 28 senge og behandler årligt ca. 750 patienter i stationært regi og har derud over ca. 26.500 ambulante ydelser/år indbefattet biologisk behandling, DXA skanninger og ultralydsfunktion.

Hospitalet fungerer som et offentligt sygehus med både ambulante og elektive patientforløb under indlæggelse tillige med akut funktion, tilsyn og rådgivning. Dertil kommer de dertilhørende uddannelses-, forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således reumatologiske patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant udredning og behandling. 

Dansk Gigthospital har en veludviklet og kvalificeret opgavedeling mellem læger og sygeplejersker. Der er desuden en mangeårig erfaring med tæt tværfagligt klinisk samarbejde i den reumatologisk rehabilitering af patienter med komplekse reumatologiske problemstillinger under indlæggelse. 

Gigthospitalet har egen forskningsenhed, som er tilknyttet gennem aftaler med Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU). Forskningsenheden har tilknyttet 3 professorer hvoraf 1 er forskningsleder med tilknytning til inflammatoriske gigt og bindevævslidelser og 2 er rehabiliteringsprofessorer. 

Lægestaben udgøres af 7 overlæger, 7 reservelæger, heraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger. 

Forvagten indgår i 7 skiftet vagt med tilkald fra bolig og understøttes af reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt. Der er fokus på det gode læringsmiljø med supervision og vejleder, samt undervisning til alle yngre læger. 

Vi kan tilbyde:

 • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde. 
 • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologiske sygdomme, differentiel diagnostik samt reumatologisk rehabilitering. Forløbet kan for interesserede kvalificere til senere hoveduddannelsesforløb i specialet intern medicin reumatologi på Dansk Gigthospital, Sønderborg. 
 • Et arbejde med mulighed for at tilegne sig færdigheder i ledpunktur og UL undersøgelsesteknik, samt erfaring med osteoporose og DEXA- scanninger
 • Generelle intern medicinske kompetencer opnås som følge af delt stillingsforløb med Medicinske Sygdomme SHS og kan kvalificere til senere hoveduddannelse i alle øvrige intern medicinske specialer.
 • Mulighed for deltagelse i forskning for interesserede.
 • At være behjælpelig med bolig. 

Medicinske Sygdomme
I Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland arbejder vi målrettet på at skabe et dynamisk og innovativt fagligt miljø, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, patient- og pårørendeinddragelse.

Medicinske sygdomme, Sygehus Sønderjylland varetager følgende funktioner, fordelt på 3 matrikler: 

 • Endokrinologi 
 • Nefrologi inkl. hæmodialyse 
 • Lungemedicin 
 • Gastroenterologi
 • Geriatri
 • Onkologi 
 • Palliation (med selvstændigt sengeafsnit) 
 • Daghospital i Tønder 
 • Medicinsk Modtagelse Sønderborg

Funktionstiden vil primært foregå på enten Sønderborg eller Aabenraa matriklen.

Introduktionslægen deltager i forvagt med mulighed for afprøvning af superviseret bagvagtsfunktion i forløbet. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet på begge matrikler.   

Vores tilbud   
Bred intern medicinsk uddannelse. Afdelingen har i øjeblikket hoveduddannelsesforløb i nefrologi, lungemedicin, endokrinologi, geriatri og almen medicin samt dele af hoveduddannelsen i reumatologi og kardiologi
Mulighed for individuel tilpasning af forløb afhængig af interesser.

Vi forventer, at du

 • besidder gode samarbejdsevner
 • er fleksibel, energisk og engageret
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen

Løn:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og FAYL.
Uddannelsesprogrammer kan rekvireres ved henvendelse til:

Dansk Gigthospital:
Uddannelsesansvarlig klinisk sekretær Jette Madsen Thiesen, tlf. nr.: 73654210 eller Uddannelsesansvarlig overlæge Rannveig Gildberg-Mortensen, RGildberg-Mortensen@danskgigthospital.dk

Medicinske Sygdomme:
Uddannelsesansvarlig overlæge Maria Ralli maria.ralli@rsyd.dk eller ledende overlæge Mette Isak Abramsson miab@rsyd.dk 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Cheflæge Afshin A. Christiansen, telefon 73654040,  AAChristiansen@danskgigthospital.dk eller på www.gigthospitalet.dk 
eller Cheflæge Frans Brandt Kristensen, telefon 79973010, frans.brandt.kristensen@rsyd.dk 

Motiveret ansøgning og CV skal fremsendes senest 03. juni 2024

Samtaler forventes afviklet i uge 24, 2024