Introstillinger Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 23/08/2021 Sygehus Lillebælt

Vi søger kirurgisk interesserede, kompetente, opsøgende  læger med gåpåmod til introstillinger i Kirurgi.

 

Som Introduktionslæge indplaceres du i døgndækket mellemvagtslag med god mulighed for supervision af tilstedeværende bagvagt hele døgnet. Afdelingen har stort fokus på uddannelse og du vil få mulighed for deltagelse i de akutte operationer døgnet rundt samtidig med at oplæring i den elektive kirurgi prioriteres.

Dit hovedansættelsessted vil være Kolding, med fokuserede uddannelsesdage i Vejle.

 

Som ny introduktionslæge tilbyder Organkirurgi, Kolding dig:

 

◾ Et godt introduktionsprogram med fokus på både teori og praksis. Vi tilstræber at de første 2 uger er vagtfri.

 

◾ Indplacering mellemvagtsrul med gode muligheder for supervision af tilstedeværende. Introlægen danner hele døgnet, team i FAM med for- og bagvagten eller, på OP, med OP bagvagten for at sikre en optimal oplæring.

 

◾ Prioriterede forløb i endoskopien og dagkirurgi med henblik på deltagelse i/superviseret udførelse af elektive procedurer (herniotomi, lap.chol. mv) samt oplæring i gastro- og koloskopi mhp. at opnå selvstændighed i disse
   procedurer.  

 

◾ Alle dagsfunktioner, så som stuegang og ambulatorie er superviseret af tilstedeværende speciallæge.

 

◾ Grisekursus med træning i laparoskopisk og åben kirurgi. Herudover Laparoskopi og endoskopisimulator kursus.

 

◾ Individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i dine kompetencer. Vores mål er at gøre dig klar til at ansøge og få hoveduddannelsesstilling efterfølgende.

 

◾ Afdelingen råder over eget læringscenter med bl.a. endoskopisimulator, laparoskopisimulator, Black box og træningsstationer til suturering m.m.

 

 

De organkirurgiske afdelinger i Kolding og Vejle varetager i fællesskab udredning og behandling af kirurgiske sygdomme hos borgere fra Sygehus Lillebælts optageområde.

Kolding sygehus er et af regionens akutsygehuse og modtager de akutte kirurgiske patienter fra hele optageområdet, på ca. 330.000 borgere. Organkirurgi, Kolding har som følge heraf stor fokus på akut kirurgi med spændende muligheder for oplæring af yngre kirurger. Afdelingen har endvidere den elektive øvre benigne kirurgi, det være sig hernie-, galde- og reflukskirurgi, samt den benigne proktologi og colonkirurgi. Vi er center for benign robot-kirurgi.

Derudover er der også en stor endoskopisk aktivitet (herunder udredning for gastrointestinal cancer) med over 6000 procedurer årligt.

 

Vejle Sygehus er kræft og speciallistsygehuset, og Organkirurgi, Vejle varetager helt overvejende udredning og behandling af kræft med fokus på kolorektal- og mammacancer. Afdelingen har som følge heraf en stor endoskopisk aktivitet med op mod 7.000 skopier om året. Akutte patienter modtages kun i Vejle, hvis problemstillingen er tarmkræftrelateret.

 

Alle øvre skopier varetages i Kolding, – de højt specialiserede i samarbejde med Odense, mens Vejle udfører et større antal nedre skopier end Kolding.

På grund af denne organisering har vore introduktions- og hoveduddannelseslæger tjeneste på begge matrikler med hoved tjenestested i Kolding.

Vagter og akut operationsaktivitet foregår i Kolding i lighed med dagtjeneste med fokus på benign og ambulant kirurgi. Som introduktionsreservelæge vil du i Kolding særligt få glæde af det store flow af akutte patienter og operationer i vagtarbejdet, hvilket hurtigt giver en god, bred klinisk erfaring. I Vejle har dagtjenesten særligt fokus på målrettet og systematisk oplæring i nedre endoskopi og proktologi. Der er desuden mulighed for indsigt i udredning og behandling af kræft på højt fagligt niveau.

 

Du har, hvis du har lyst og overskud, mulighed for at blive tilknyttet et forskningsprojekt via vores nyetablerede forskningsafd.

 

Lægegruppen består af KBU-læger, introduktionslæger, hoveduddannelseslæger og speciallæger i kirurgi, samt varierende uddannelseslæger til gynækologi/obstetrik, almen praksis, akut medicin og plastik kirurgi. Afdelingen har en uformel tone, hvor der sættes pris på humor. Der er et godt interkollegialt samarbejde, og altid mulighed for hjælp og supervison ved behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten. .

Herudover er der dagligt en yngre læge i operationsvagt dag og aften, som danner team med operations bagvagten.

 

Ansøgningsfrist d. 23.08.2021  med samtaler d. 25.08 .21 om eftermiddagen.

 

Har du nogen spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thomas Cotzand, 29258220 eller mail: TCO@rsyd.dk eller

uddannelsesansvarlig overlæge Søren Isak Abramsson 7636 0762 eller 2511 1932 eller mail: soren.isak.abramsson@rsyd.dk

For at vi kan give din ansøgning den bedste behandling, bedes du anvende knappen “søg stillingen”.