Introstillinger til Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus Introstillinger til Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus

Dette job er udløbet

Vi søger to læger til introduktionsstillinger i specialet akutmedicin til Akutafdelingen i Nykøbing F. Sygehus, med opstart 01.09.18 eller efter aftale.

Vi har fokus på godt arbejdsmiljø, uddannelse for både yngre læger og akutlæger, og det gode patientforløb

Vi blev oprettet som akutafdeling i 2009. Allerede fra start indgik vi i et frugtbart samarbejde med akutafdelingen fra Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) i Boston for at lære af deres erfaringer. Speciallæger og sygeplejersker fra BIDMC har været tilknyttet akutafdelingen og været på inspirerende besøg, ligesom flere læger og sygeplejersker fra akutafdelingen har været i to ugers praktik i Boston. Vi har sammen med BIDMC udviklet skillsstations til kompetenceudvikling.

Vi er således velfunderet i specialet akutmedicin, og vi prioriterer at opgradere vores akutlæger til at få anerkendelsen som speciallæge i akutmedicin. Vi fokuserer bl.a. på ultralyd, og inddrager undersøgelsen i vores daglige arbejde.

Aktuelt er vi bemandet til 14 akutlæger og 24 yngre læger. Vi har en akutlæge på vagt i alle døgnets 24 timer.

Akutafdelingen modtager omkring 110-130 patienter dagligt, hvoraf cirka 50 er skades­patienter. Patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer, forbliver i Akutafdelin­gen, der råder over 32 sengepladser. Øvrige patienter overflyttes inden for seks timer til en specialafdeling.

Der er etableret et tæt samarbejde med henholdsvis medicinsk, geriatrisk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling omkring patienterne.

Vi søger læger, som gerne vil uddanne sig indenfor specialet akutmedicin. Det er et nyt og spændende speciale, som er i rivende udvikling.

Du skal gerne være god til at samarbejde både internt og eksternt. Vi har en stor kontaktflade til andre specialafdelinger, AMK og primærsektoren. Du skal være parat til at tage del i uddannelsen af vores yngre læger, og du skal kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med akutlæger, akutsygeplejersker, sekretærer og eksterne medarbejdere.

Vi tilbyder

 • Ansættelse i introduktionsstilling til akutmedicin
 • En spændende hverdag med klinisk arbejde i en højt specialiseret akutafdeling, sammen med dedikerede medarbejdere, et godt og varmt arbejdsmiljø med god humor og med respekt for den enkelte medarbejder.
 • Mulighed for stor indflydelse på fordelingen af arbejdstiden.

Nuværende fysisk forhold

 • 32 modtagelses- og observationsrum
 • To traumerum
 • Et hjertestoprum
 • Et røntgenrum
 • Syv skadelejer
 • En lægevagt
 • Fremadrettet udbygges rum til CT-scanner

På hverdage er der bustransport arrangeret af sygehuset fra København direkte til Nykøbing F. Sygehus og retur både morgen og eftermiddag svarende til vagtskiftet, så du har selvfølgelig mulighed for at tilrette din arbejdstid derefter.

Det er muligt at booke overnatning på vores Personalehotel eller leje en bolig ved at kontakte sygehusets Boligformidling.

Ansættelsesbetingelser

Ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger

Ønsker du ovenstående uddybet, er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen

 • Ledende overlæge Anne Molzen, 56 51 69 00 / 20 35 89 59
 • Overlæge Anne Lyster Knudsen, 56 51 69 57
Kontaktperson(er):
Navn: Anne Højlund Molzen
Stilling: Ledende overlæge
Email: ahmo@regionsjaelland.dk
Telefon: 56516900

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.