Introstillinger i PSYKIATRI – Psykiatrisk Afdeling Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Ansøgningsfrist: 22/10/2023 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk Afdeling Svendborg har et optageområde på over 160.000 indbyggere og består af 3 sengeafsnit med i alt 55 senge og en lokalpsykiatri.

De 3 afsnit er specialiseret til behandling af henholdsvis psykotiske, affektive og ikke psykotiske lidelser, og alle 3 afsnit integrerer både åben og lukket funktion.

Vi er fornyligt flyttet ind i en fuldstændig nyrenoveret afdeling med helt optimale rammer.

Vi beskæftiger læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, Peers, lægesekretærer, ledelsessekretærer, husassistenter, arbejdsmiljøkoordinator, kvalitetetskoordinator, økonomikonsulent, aktivitetsmedarbejdere og medarbejdere med brugerbaggrund, og alle bidrager til en høj faglighed i organisationen.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig kompetence og en effektiv indsats.

Afdelingens lægelige normering består af 1 ledende overlæge, 8 overlæger, 3 afdelingslæger og 2 klassificerede H-stillinger, herudover 6 reservelægestillinger klassificeret til almen medicin og 3 introduktionsstillinger i psykiatri.

Reservelægerne har vagt på tjenestestedet. Bagvagtsfunktionen er vagt udenfor tjenestestedet og dækkes af overlæger og H-læger.

Lægerne forventes at kunne rotere mellem de forskellige funktioner i afdelingen, såvel internt i afsnittene som eksternt i afdelingens forskellige teams.

Din opgave bliver at

  • Være reservelæge i en 7-skiftet og 2-delt forvagt på tjenestestedet.

Vi ser gerne at du

  • Har interesse for psykiatri og et ønske om at arbejde tværfagligt.

Vi tilbyder

  • Et spændende job i en afdeling med korte beslutningsveje og en fælles afklaret målsætning.  

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til kontakte cheflæge Carsten Blus-Pedersen på tlf. 21 45 98 74, hvis du vil høre nærmere om stillingen.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.