INTROSTILLING I THORAXKIRURGI VED HJERTE-, LUNGE- OG KARKIRURGISK AFDELING T PÅ OUH, FRA 1. SEPTEMBER 2024 Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense

Ansøgningsfrist: 16/07/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T er der en 1-årig introduktionsstilling i thoraxkirurgi ledig til netop dig fra 1. september 2024.

KIG NÆRMERE – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende kirurgisk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløb og tænker patienten først.

Der er udarbejdet målbeskrivelse og uddannelsesprogram i henhold til den nye speciallægeuddannelse (se www.videreuddannelsen-syd.dk). Der arrangeres færdighedskurser i basal kirurgi.

Arbejdstidstilrettelæggelsen er 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som henholdsvis er dagarbejde og aften/natarbejde. Der er vagtfællesskab med karkirurgi.

Du vil

  • lære hvordan patientforløb planlægges og gennemføres for thoraxkirurgiske patienter
  • lære, at håndtere kritiske problemstillinger i patientgruppen
  • være en del af et team med erfarne thorax- og karkirurgisk speciallæger samt anæstesiologer, intensivlæger, kardiologer og radiologer
  • få mulighed for, at få indblik i tilgrænsende specialer, med kirurgisk eller intensiv tilgang til vores fælles patienter
  • være part i et godt arbejdsmiljø med fokus på god stemning, humor og gensidig respekt

Det forventes, at alle læger deltager i fagområdets forskning og udvikling samt har selvstændige forskningsprojekter.  

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af yngre læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads, hvad det betyder kan du læse mere om på OUH’s internet.

Din ansøgning
Sidste frist for ansøgningen er den 16. juli 2024. Der afholdes samtale den 23. juli og 25. juli 2024. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan kontakte overlæge Anja Fabrin på mobil nr. 6056 6044 ved spørgsmål.

Ønsker du, at vide mere om os kan du finde oplysninger på vores hjemmeside: http://www.ouh.dk under afdelinger.