INTROSTILLING I KARKIRURGI VED HJERTE-, LUNGE- OG KARKIRURGISK AFDELING T PÅ OUH Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense

Ansøgningsfrist: 27/09/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T er en 1-årig introduktionsstilling i karkirurgi ledig til netop dig fra 1. november 2019 eller efter aftale.

KIG NÆRMERE – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende kirurgisk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløb og tænker patienten først.

Der er udarbejdet målbeskrivelse og uddannelsesprogram i henhold til den nye speciallægeuddannelse (se www.videreuddannelsen-syd.dk). Der arrangeres færdighedskurser i basal kirurgi.

Arbejdstidstilrettelæggelsen er 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som henholdsvis er dagarbejde og aften/natarbejde. Der er vagtfællesskab med thoraxkirurgi.

Du vil

  • lære hvordan patientforløb planlægges og gennemføres for karkirurgiske patienter
  • lære, at håndtere kritiske problemstillinger i patientgruppen
  • være en del af et team med erfarne thorax- og karkirurgisk speciallæger samt anæstesiologer, intensivlæger, kardiologer og radiologer
  • få mulighed for, at få indblik i tilgrænsende specialer, med kirurgisk eller intensiv tilgang til vores fælles patienter
  • være part i et godt arbejdsmiljø med fokus på god stemning, humor og gensidig respekt

Det forventes, at alle læger deltager i fagområdets forskning og udvikling samt har selvstændige forskningsprojekter.  

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af yngre læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads, hvad det betyder kan du læse mere om på OUH’s internet.

Din ansøgning
Sidste frist for ansøgningen er den 27. september 2019 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Judith Nielsen på tlf. nr. 5146 9458 ved spørgsmål.

Ønsker du, at vide mere om os kan du finde oplysninger på vores hjemmeside: http://www.ouh.dk under afdelinger.