Introstilling Gastroenterologi/Hepatologi (intern medicin) Medicinske Sygdomme Aabenraa

Ansøgningsfrist: 13/06/2021 Sygehus Sønderjylland

Introduktionsstilling i Medicinsk Gastroenterologi/Hepatologi (Intern medicin), Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Vi søger en læge til et 1-årigt introduktionsforløb i intern medicin med fokus på Gastroenterologi/Hepatologi på afdelingen for Medicinske Sygdomme i Aabenraa. Stillingen er med tiltrædelsesdato den 1.september 2021 eller efter aftale.

Om stillingen
Som introduktionslæge hos os vil hovedparten af dit arbejde være centreret omkring udredning og behandling af den intern medicinske patient. Disse kompetencer opnås ved stuegangsfunktion, ambulatorier og vagtarbejde i Fælles Akut Modtagelse, hvor du vil du vil indgå som medicinsk mellemvagt. Der vil være en medicinsk bagvagt tilstede hele døgnet (speciallæge i front), som sikrer gode uddannelses- og supervisions muligheder.

Stuegangsfunktionen er delt op, så en seniorlæge og yngre læge arbejder tæt sammen i mindre enheder med 10 patienter, og der er endvidere mulighed for ambulatoriefunktion inden for gastroenterologi/hepatologi. Derudover har du mulighed for at gennemgå gastroskopikursus/simulation, hvis det har interesse.

Som introduktionslæge vil du opnå bred basisviden inden for gastroenterologi/hepatologi (bl.a. levercirrose med komplikationer, inkl. leverkoma, ascities, HRS m.m. samt inflammatoriske tarmsygdomme med og uden komlikationer etc.) og hele det interne medicinske område. Vi har et tæt fagligt samarbejde med de øvrige intern medicinske specialer i hele Sygehus Sønderjylland. Medicinske Sygdomme i Aabenraa har foruden gastroenterologi/hepatologi også geriatri, og der er mulighed for et delt forløb mellem gastroenterologi/hepatologi og geriatri, eller et fokuseret ophold i geriatrien, hvis det ønskes. Undervisning og supervision, herunder følgevagter er en naturlig del af forløbet.

Om medicinsk afdeling
I marts 2020 flyttede vi til nye lokaler med 47 enestuer fordelt på to etager – en etage til Ældresygdomme og en etage til Mavetarmsygdomme.

Vi holder fælles multidisciplinær morgenkonference med de medicinske specialer, hvilket opretholder den faglige sparring på tværs, og vi har erfaring for at konferencerne er meget givende for vores yngre læger.

Afdeling for Medicinske Sygdomme i Aabenraa er uddannelsessted for læger i KBU-forløb, introstillinger i intern medicin samt hoveduddannelsen i geriatri, reumatologi, almen medicin og fra september 2021 også i gastroenterologi/hepatologi, hvorfor der vil være mulighed for at fortsætte karrierevejen i et hoveduddannelsesforløb i afdelingen.

Mavetarmsygdomme er et engageret afsnit, hvor tværfaglighed omkring patient og forløb er i højsæde. I afsnittet møder du kompetente tværgående teams, som lægger vægt på faglighed, trivsel og arbejdsmiljø.

Læs omkring Medicinsk afdeling og yngre læges funktioner (vagter m.m.) her: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm517678

Løn- og ansættelsesvilkår
Sker i henhold til overenskomst og aftale. Ansøgere til stillingen forventes at have gennemført og godkendt den kliniske basisuddannelse.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Bodil Møller på tlf. nr. 79976801 eller uddannelsesansvarlig overlæge Svetlana Meisner 79976774.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 13. juni 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.