Introlæger søges til Mave- og Tarmkirurgi Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital er der 3 introduktionsstillinger ledige til besættelse. En I-stilling pr. 1. juni 2018 (6620-29-30-i-03) samt to I-stillinger pr. 1. august 2018 (6620-28-30-i-01 + 6620-28-30-i-02).

Dette job er udløbet

De tidligere kirurgiske afdelinger L og P på hhv. Nørrebrogade (NBG) og Tage-Hansens Gade (THG) er fusioneret med én fælles ledelse. Udflytningen til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby finder sted i maj 2018 for NBG og september 2018 for THG. På matriklerne NBG og THG varetages hhv. øvre gastrointestinal kirurgi samt akut kirurgi (NBG) og nedre gastrointestinal kirurgi (THG).

Afdelingen tilbyder et samlet forløb, hvor man introduceres til begge subspecialer og den akutte kirurgi. Dette giver en unik mulighed for at opnå flest mulige kompetencer indenfor både højt specialiseret kirurgisk behandling samt generel basiskirurgi fra et stort akutoptag. Fusionen giver tillige mulighed for at udnytte afdelingens samlede undervisningspotentiale, som det også vil fremgå af introduktionsstillingens indhold.

Vi tilbyder træning i almene kirurgiske principper, herunder

  • uddannelse i mindre kirurgiske procedurer – appendektomi, kolecystektomi, stomianlæggelse etc.
  • simulatortræning i laparoskopi og endoskopi (InCuba eller MIUC)
  • kirurgisk færdighedstræning indenfor herniekirurgi i samarbejde med Regionshospitalet Horsens
  • kirurgisk træning på grise
  • mulighed for deltagelse i Davos kirurgikursus
  • oplæring i endoskopiske procedurer både gastroskopi og koloskopi

For at sikre de fornødne kompetencer indenfor kirurgien bliver erhvervet, har vi fokus på operationstiden til de yngre læger. Det betyder i praksis, at vi har indført skemalagte operationstider i mellemvagtsrullet, og har indført kompetencevurdering i form af Resnick og tillige også mini/CEX i forbindelse med stuegang og ambulatoriefunktion.

Afdelingen har en stor og stadig voksende forskningsenhed, og har du interesse for forskning, er der særdeles gode muligheder for at deltage i eller starte eget projekt.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 8-skift tilstedeværelsesvagt med 2-holds vagt på hverdage og 1-holds drift på lørdag/søndag og helligdage. Udflytning til Skejby og den samlede fusion af afdelingen på én matrikel vil medføre mindre ændringer i vagtstrukturen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr. med., Lone S. Jensen på tlf. 4013 2224 eller på lonsusje@rm.dk

Ansøgning samt relevante bilag sendes via nedenstående link og skal være modtaget senest

  • mandag den 30. april 2018 med ansættelse 1. juni 2018 (I-6620-29-30-i-03)
  • mandag den 14. maj 2018 med ansættelse 1. august 2018 (I-6620-28-30-i-01 + I-6620-28-30-i-02)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.