Introlæge ved Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH Nyremedicinsk Afdeling Y Odense

Ansøgningsfrist: 27/04/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Nyremedicinsk Afdeling Y er en stilling som introduktionsreservelæge ledige til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.  
Stillingen er klassificeret som introduktionsuddannelse i de interne medicinske specialer og har klassifikationsnr. 4202-14-01-i-06.

Introduktionsstillingen indeholder dagarbejde på hverdage samt lørdage.
Arbejdet består i forvagtsarbejde med indlæggelser af akutte nyrepatienter samt udredning og behandling af nyresvigtspatienter.
Derudover er der funktion med stuegang på sengeafdeling og i dialysen samt ambulatoriefunktion med planlægning af udredningsforløb for patienter med nyresvigt samt patienter forud for nyretransplantation / nyredonation.
Introduktionsstillingen giver stærke kompetencer indenfor akut og kronisk nefropati inklusiv højt specialiserede patientgrupper som f.eks. transplanterede og patienter med glomerulonefritis.
Der opnås indsigt i håndtering af anæmi, elektrolytforstyrrelser, kalk-fosfat-stofskiftet, væskeforskydninger og infektioner. Det er derfor en introduktionsstilling med berøring indenfor bred intern medicin.
På afdelingen er der oplæring i de forskellige funktioner, og der er altid let adgang til supervision. Derudover er der god mulighed for at blive involveret i afdelingens forskningsarbejde, ligesom der introduceres til ultralyd.

Ansættelse  
Start 01-06-2021 eller efter aftale
Ansættelsesvarighed er 12 måneder 
Godkendt uddannelsesprogram foreligger
Arbejdstilrettelæggelse   
Dagarbejde, enkelte dage med tilstedeværelse til kl. 20.  

Løn- og ansættelsesforhold  
Sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  

Ansøgningsfristen er 27-04-2021
Der vil blive afholdt ansættelsessamtale umiddelbart herefter.

Der vil blive indhentet børneattest.
Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige overlæge Jørgen Jensen, Nyremedicinsk Afdeling Y, på tlf. 2114 5230 eller på e-mail joergen.erik.jensen@rsyd.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.