Introduktionsstillinger ved Klinisk Mikrobiologi

Dette job er udløbet

Ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital i Skejby, er to ét-årige introduktionsreservelægestillinger (6620-32-63-i-02 og 6620-32-63-i-04) ledige til besættelse pr. 8. januar 2019 og 1. februar 2019 eller efter aftale.

Stillingerne indgår i afdelingens 6-skiftede lægelige forvagtsrul, der består af dagtjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet til kl. 23, alle ugens dage. Afdelingen har overlæger i døgndækkende bagvagt.

De, der ansættes i stillingerne, skal varetage klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning, og deltage aktivt i afdelingens interne undervisning. Vi ser gerne, at du har et uddannelsesmæssigt sigte med ansættelsen, og at du har god klinisk erfaring. Du skal dagligt kunne bidrage til et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Afdelingen er én af landets største og højest specialiserede mikrobiologiske afdelinger, som varetager den kliniske mikrobiologi for hospitaler, speciallæger og alment praktiserende læger i hele Region Midtjylland. Afdelingen uddanner speciallæger i klinisk mikrobiologi i såvel introduktions- som hoveduddannelse. Der foreligger et uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen, som involverer alle specialets fagområder, herunder bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi og infektionshygiejne. Uddannelsesplanen vil blive tilpasset dine individuelle behov.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads og et speciale i stor udvikling, gode IT- og kontorfaciliteter og et godt interkollegialt arbejdsklima. Der vil i afdelingen være gode muligheder for at blive introduceret til forskning, da afdelingen er forskningsaktiv og har gode forskningsfaciliteter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du vil høre mere om stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge, professor Svend Ellermann-Eriksen på 7845 5600 eller uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Kragh Thomsen på 7845 5652. Du kan i øvrigt læse mere om afdelingen på www.auh.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018.  Samtaler forsøges afholdt tirsdag og torsdag i uge 47, 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.