Introduktionsstillinger ved Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V., OUH Svendborg Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Ansøgningsfrist: 14/06/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vil du lære at bedøve og samtidig blive bedre til håndteringen af den kritisk syge patient?

Så har Afdeling V. i Svendborg 2 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. oktober 2024 og 1. november 2024 eller efter aftale.

Afdelingen har fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning, hvorfor supervision er en naturlig del af hverdagen!

Du tilbydes

 • 3 måneders vagtfri struktureret introduktion til specialet, herunder 1 måned på intensiv.
 • Både intensiv og anæstesiologisk erfaring, da man i dagtid og i vagten passer både intensiv og operationsgangen sammen med bagvagt i tilstedeværelsesvagt.
 • Gode muligheder for tilegnelse sig færdigheder inden for ultralydsvejledt vaskulære adgange og nerveblokader.
 • Fri med løn til deltagelse i de 8 specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.  
 • Mulighed for forlængelse af ansættelsen og herunder mulighed for aftale om tilskud til supplerende kurser (f.eks. ALS, EPLS eller ATLS).
 • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).
 • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen.
 • Målrettet karrierevejledning mhp. opnåelse af hoveduddannelse i anæstesiologi.
 • 1 til 2 følgevagter på akutlægebilen i Svendborg.

Afdelingen omfatter

 • Anæstesi til organkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, gynækologi-/obstetrik herunder fødegangen samt øre-næse-hals kirurgi.
 • Dagkirurgisk afsnit.
 • Forberedelse & Opvågningsafsnit, FOPA.
 • Anæstesiologisk assistance til akutte kald døgnet rundt.
 • Intensiv Afdeling med 6 + 2 behandlingspladser til højtspecialiseret intensiv terapi.
 • Akutlægebil Svendborg med døgnbemanding (speciallæge i anæstesiologi).

Vi forventer

 • At du er dynamisk med interesse for det anæstesiologiske speciale.
 • At du er god til at kommunikere og samarbejde.
 • At du er engageret og kan lide klinisk arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. 

Yderligere informationer
Yderligere information og oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til Uddannelses- & Simulationsansvarlig Overlæge Anne-Karina Abel Torkov pr. telefon 21753715 eller e-mail: anne.karina.abel.torkov@rsyd.dk

CV skal opbygges efter de 7 lægeroller. Motiveret ansøgning max 1 side (1,5 linjeafstand). Angiv venligst 2 referencepersoner, som ansættelsesudvalget må kontakte, hvis vi beslutter os for at ansætte dig.

Ansøgningsfristen er fredag den 14. juni 2024 – vi glæder os til at høre fra dig.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 25. juni 2024.