Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri er ledige til besættelse pr. 01.10.2018 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Afdeling Q består af 5 sengeafsnit, der alle er skærmede afsnit. Ét sengeafsnit er
specialiseret i behandling af personlighedsforstyrrede patienter og behandler
derforuden spiseforstyrrede og deprimerede patienter. 3 sengeafsnit behandler
hovedsagelig maniske og deprimerede patienter. Det sidste lavintensive sengeafsnit
behandler patienter, der kortvarigt har brug for en stabiliserende indlæggelse og har
samtidig tilknyttet et ambulatorium med akutfunktion for patienter hovedsageligt med
depression.

Den ambulante del af afdelingen bestå af Ambulatorium for mani og depression, Klinik
for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, samt Klinik for Angst og
PTSD. Herudover er der en forskningsafdeling. I afdelingen er der 400 fuldtidsstillinger,
heraf ca. 16 speciallæger, 23 yngre læger og 70 psykologer.

Afdeling Q er en uddannelsesaktiv afdeling med et godt lægefagligt og tværfagligt
samarbejde. Vi lægger vægt på at fastholde et højt fagligt akademisk miljø. Bl.a.

Introduktionslægen vil som udgangspunkt blive tilknyttet et af vore sengeafsnit, men
der vil også være mulighed for at arbejde i et af vore ambulatorier.

I stillingerne tilbydes introduktionskursus i psykiatri, ligesom der vil være mulighed for
at deltage i psykoterapeutisk grundkursus. Der vil være gode muligheder for klinisk
forskning. Uddannelsen i stillingerne er i overensstemmelse med reglerne for den nye
speciallægeuddannelse. Der henvises til www.sundhed.dk

Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem FAYL og Danske Regioner.
Yderligere oplysninger få ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees på telefon: 7847 2104 eller e-mail: pernhare@rm.dk

Stillingen søges gennem linket her på siden.

Besøg os også på http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q—auh-risskov/
Ansøgningsfrist: 31.10.2018
Samtaler afholdes løbende. Så send gerne jeres ansøgning hurtigst muligt.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale