Introduktionsstillinger søges til Akutafdelingen Introduktionsstillinger i Akutmedicin i Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Vi tilbyder to introduktionsstillinger (6620-37-15-i-01 og 6620-37-15-i-02) i Akutmedicin til besættelse i Akutafdelingen pr. 1. november 2018 eller efter nærmere aftale.

Er du vores nye læge i introduktionsstilling?

Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital og i afdelingen varetages visitation, modtagelse og behandling af akutte patienter. I afdelingen arbejder vi i et dynamisk miljø med patienten i fokus og med mulighed for dialog med alle specialer i huset. Med det nye lægefaglige speciale i Akutmedicin, vil afdelingen som universitetsafdeling og traumecenter komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.

Du vil møde engagerede kolleger og en akutmodtagelse, der samarbejder på tværs af alle faggrupper om at modtage den akutte patient. Vi har en organisatorisk velfungerende afdeling med en homogen lægegruppe og et rigtig godt tværfagligt samarbejde. Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet i afdelingen, hvor akutlægen er rollemodel og kulturskabende for nyuddannede læger og fremtidige introduktionslæger.

vi tilbyder

 • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at blive landets førende akutafdeling
 • et udfordrende og spændende job, hvor du vil være en del af udviklingen indenfor akutmedicin
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer

vi søger en introduktionslæge der

 • sætter patientsikkerheden i højsæde – også når der er travlt
 • ønsker at arbejde i en afdeling hvor ikke to dage ligner hinanden
 • vil være med til at sætte ambitionerne højt i det nye speciale
 • kan være med til at skabe flow i afdelingen
 • ønsker at deltage i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne samt være rollemodel for disse læger.
 • lyst til at arbejde i en afdeling, med et godt arbejdsmiljø

Akutafdelingen på AUH
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdelingen modtager patienter fra et område med 300.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, tre akutafsnit med i alt 53 senge, lægevagt, hospitalsvisitation, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

 • Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter og er traumecenter på højt specialiseret niveau. Desuden varetager traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet.
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og rummer tillige lægevagtens call center og konsultation.
 • AKUT afsnit 1 og 2 modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter til korttidsindlæggelse.
 • Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital.

På lægesiden er afdelingen aktuelt bemandet med en ledende overlæge, ni overlæger, fem afdelingslæger, 14 læger i klinisk basisuddannelse, fire læger i introduktionsstilling til Akutmedicin og tre læger i hoveduddannelse til almen medicin samt en professor i akutmedicin.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for stillingen.

Stillingen har dag- aften og nattjeneste i et seks-skifte vagtrul.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Vil du høre mere om stillingen
Kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Dilek Cakar på dilcak@rm.dk for stillingens uddannelsesprogram eller for yderligere information.

Din ansøgning
Elektronisk ansøgning skal være os i hænde senest 14. oktober 2018

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 23. oktober

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.