Introduktionsstillinger, Regionspsykiatrien Vest, Herning Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige samt tværfaglige samarbejde vægtes højt? Vi har 3 introduktionsstillinger (6507-12-50-I-1, 6507-10-50-I-1, 6507-10-50-I2) ledig til besættelse.

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Vest er én afdeling fordelt på to matrikler i Holstebro og Herning.
Vi er inde i en markant udvikling med forskning og nye behandlingspakker og vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk til DNV i Gødstrup i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest.

Du vil i løbet af uddannelsen få et godt kendskab til både ambulante og døgnindlagte patienter. Der er vidde rammer og fleksibilitet i afdelingen.

I det daglige arbejde vil du være tilknyttet enten et ambulant team eller specialeopdelt døgnafsnit.
Stillingen indebærer forvagt – dagtjeneste med efterfølgende døgnvagt i tilstedeværelsevagt.
Der er i vagterne vagtforpligtigelse for et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 6 senge.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn – og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Michael Bo Pedersen, tlf.: 30521462 eller oversygeplejerske Betina Jeppesen, tlf.: 23744896.
Eller på afdelingens hjemmeside: www.rv.rm.dk

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Alternativt kan ansøgningen sendes med post til: Regionspsykiatrien Holstebro, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro, Bygning 17, att.: HR-medarbejder Louise H. Frandsen.

Husk at mærke ansøgningen ”RV I-stillinger”.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 27. august 2017.

Du kan læse mere om os på http://www.rv.rm.dk/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale