Introduktionsstillinger ortopædkirurgi Ortopædkirurgi

Ansøgningsfrist: 04/12/2019 Sygehus Sønderjylland

Introduktionslæger til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland.

 

To introduktionsstillinger er ledige fra 1. marts 2020 ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland er fordelt på to matrikler: Aabenraa, der varetager al akut kirurgi og traumemodtagelse, og Sønderborg hvor øvrige sektorer varetager elektiv kirurgi indenfor hånd, skulder/albue, fod, idræt og alloplastik.

Afdelingen varetager regionsfunktion inden for håndkirurgi. På akutsygehuset i Aabenraa flytter afdelingen i februar til helt nyt sengeafsnit med 20 faste pladser. 

Afdelingen råder endvidere over et dynamisk antal sengepladser på Fælles Akut Modtagelsen (FAM), hvorfor der er stort samarbejde mellem afdelingerne. 

Afdelingens læger varetager, i samarbejde med lægerne i FAM, behandlingen af skadestuepatienter, hvor der er ca. 50 akutte kontakter dagligt, heriblandt 1,5 daglige traumemodtagelser. 

I afdelingen er der ansat i alt ca. 95 medarbejdere, heraf 24 speciallæger og ca. 14 læger i uddannelsesstillinger, ca. 30 plejepersonaler og 25 sekretærer. 

Hovedarbejdssted for dig som introlæge vil være Aabenraa Sygehus med funktion i traumesektoren.

Traumesektoren har hovedfunktion i traumekirurgi og består af to overlæger og tre afdelingslæger. Hoveduddannelseslæger, introlæger og KBU læger indgår i sektorens funktioner. Der er tilstedevagt for bag- og mellemvagt døgnet rundt.

Ansøgeren vil indgå i mellemvagtslaget. Derudover varetages ambulatoriefunktion, stuegangsfunktion og varetagelse af akutte og elektive operationer indenfor traumatologi. Desuden indgår man i teamet ifm. traumemodtagelse.

Vi søger to læger der brænder for ortopædi, og er du så heldig, at få en stilling hos os vil du få en god introduktion i ortopædisk kirurgi via fokuseret ophold i Sønderborg, og med rigelig mulighed for at opnå kirurgiske færdigheder, især indenfor frakturkirurgi. Desuden tilbydes diverse relevante kurser, herunder ATLS og AO-basic kurset.

Ansøgeren forventes at kunne bidrage positivt til udvikling, ikke mindst inden for sygehusets indsatsområder: Faglig kvalitet og patientsikkerhed. Lægen forventes at deltage i intern undervisning af læger. Endelig lægges vægt på gode samarbejdsevner.

 

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og YL.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale.

Sidste ansøgningsfrist er 4. dec. 2019. Samtaler forventes afholdt 12. dec. 2019, Aabenraa Sygehus.

Yderligere oplysninger fås hos: Jens Eggers, Ledende overlæge, tlf.: 79 97 18 10 eller sektoransvarlige for traumesektoren Jesper Schønnemann, tlf.: 28 59 85 33.