Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Ortopæd- og kæbekirurgisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2018-08-19T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling ønskes 2 reservelæger ansat i introduktionsstilling pr. 1. november 2018.

  • Stillingsnummer: 5501-080-42-i-01 og 5501-080-42-i-02

 

Om afdelingen   

Ortopædkirurgisk afdeling er en stor afdeling med stor operativ produktion. Afdelingen har matrikel i Grindsted og Esbjerg.   

Afdelingen varetager alle basisfunktioner indenfor ortopædkirurgi samt en lang række specialfunktioner.    

Matriklen i Esbjerg har stor aktivitet indenfor traumatologi, skulder-/albuekirurgi og hofterevisionskirurgi.   

 

Vagtform   

5-skiftet mellemvagtslag. Mellemvagt i tilstedeværelse kl. 08.00-21.00.   

Skadestuen drives i almenmedicinsk regi. Mellemvagten har ikke skadestuevagter. Mellemvagten deltager i skadestuebehandling ved multitraumer og mere komplekse skader.   

 

Kvalifikationer   

Vi forventer en ansøger, der er fokuseret og målrettet således, at man efter 1 års ansættelse er kvalificeret til at søge hoveduddannelse.   

 

Vi forventer, at du:

  • inden ansættelsesstart sætter dig ind i AO-principper
  • opnår mere end 200 operationer som 1. operatør under ansættelsen (tidligere introduktionslæger har opnået 200-400 operationer)
  • deltager i regionens kurser for introlæger.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster for yngre læger.   

Der er lokalt aftalt et uddannelsestillæg på kr. 20.000 årligt (31. marts 2000 niveau).   

Der er lokalt afsat et kursusbudget på kr. 15.000, der forventes anvendt på AO-basic kursus, ATLS eller tilsvarende. Endvidere er lokalt aftalt et kvalifikationstillæg til læger, der har gennemført en forskeruddannelse, dr. med., ph.d. eller prægraduat forskningsår.   

 

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Tambour Hansen, mobil 2968 9102 eller lægesekretær Christina Staal 7918 2111.   

 

Få mere information om Sydvestjysk Sygehus som arbejdsplads i folderen og videoen her.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk, og ansøgningsfristen er den 19. august 2018.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen herefter.

 

 

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?   

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Sydvestjysk Sygehus er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Se mere om Esbjerg i denne video.