Introduktionsstilling ved Klinisk Mikrobiologi Har du interesse for mikrobiologi og infektionssygdomme, så har du her muligheden for at komme til at arbejde i et spændende fagligt miljø, med store udfordringer og bred klinisk kontakt.

Dette job er udløbet

Ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital i Skejby, er en etårig stilling som introduktionsreservelæge (6620-32-63-i-03) ledig til besættelse pr. 1. maj  2017 eller efter aftale.

Stillingen indgår i afdelingens 6-skiftede lægelige forvagtsrul, der består af dagtjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet til kl. 23, alle ugens dage. Afdelingen har speciallæger i døgndækkende bagvagt.

Den, der ansættes i stillingen, skal varetage klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning, og deltage aktivt i afdelingens interne undervisning.
Vi ser gerne, at du har et uddannelsesmæssigt sigte med ansættelsen, og at du har god klinisk erfaring. Du skal dagligt kunne bidrage til et godt tværfagligt arbejdsmiljø.
Afdelingen er en af landets største og højest specialiserede mikrobiologiske afdelinger, som varetager den kliniske mikrobiologi for hospitaler, speciallæger og alment praktiserende læger i hele Region Midtjylland.

Afdelingen uddanner speciallæger i klinisk mikrobiologi i såvel introduktions- som hoveduddannelse. Der foreligger et uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen, som involverer alle specialets fagområder, herunder bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi og infektionshygiejne. Uddannelsesplanen vil blive tilpasset til dine individuelle behov.
Vi kan tilbyde en arbejdsplads og et speciale i stor udvikling, gode IT- og kontorfaciliteter og et godt interkollegialt arbejdsklima. Der vil i afdelingen være gode muligheder for at blive introduceret til forskning, da afdelingen har gode forskningsfaciliteter og prioriterer tid til forskningsaktivitet under introduktionsforløbet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil høre mere om stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge, professor Svend Ellermann-Eriksen på 78 45 56 00 eller uddannelsesansvarlige overlæge Marianne Kragh Thomsen på 78 45 56 52. Du kan i øvrigt læse mere om afdelingen på www.auh.dk

Samtaler forsøges afholdt om eftermiddagen onsdag d. 29. marts 2017 .

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.