Introduktionsstilling ved Klinisk Biokemi, Esbjerg og Grindsted Sygehus Klinisk Biokemisk Afsnit KBA

Ansøgningsfrist: 22/02/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Ved Klinisk Biokemisk Afsnit, (KBA), Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) Esbjerg og Grindsted Sygehus, er der en introduktionsstilling i klinisk biokemi ledig til besættelse pr. 1. Marts 2024 eller efter aftale.

Stillingen er 1-årig og vagtfri.

Stillingen kan kun søges af kandidater med den medicinske kandidatgrad samt gennemført basislæge uddannelse og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark.

KBA, der er en del af KDA, udfører såvel almindelige rutineanalyser som specialanalyser for de kliniske afdelinger på SVS og de praktiserende læger i det Sydvejstjyske optageområde. KBA har regional funktion inden for trombofili/blødningsdiagnostik samt myelomatosediagnostik. KBA har undervisningsopgaver ved flere uddannelser på Syddansk Universitet.

I klinisk biokemi er lægen med til at sikre, at der tilbydes de relevante analyser, og at disse bruges mest hensigtsmæssigt. Det er et tværfagligt speciale med mange faggrupper som samarbejdspartnere, både internt i afdelingen men også udadtil med f.eks. leverandører, klinisk arbejdende læger og andre klinisk biokemiske afdelinger inden for regionen. Derfor er god kommunikation en vigtig forudsætning i klinisk biokemi. Arbejdet er ofte meget projektorienteret, hvor du får mulighed for at være tovholder. Endvidere er det et speciale, hvor fordybelse og indsamling af viden, f.eks. via litteratursøgning er et vigtigt redskab i at løse opgaver.

Det daglige arbejde
Du vil blive knyttet til en sektion, som er en del af laboratoriet (fx hæmatologi eller kemi). Her kommer du til at løse større og mindre opgaver i samarbejde med afdelingens læger, bioanalytikere og kemiker. Du vil i ansættelsesforløbet blive tilknyttet to forskellige sektioner.

Du vil under ansættelsen opnå specialviden om klinisk anvendelse af biokemiske analyser, og få erfaring i at rådgive kolleger på andre afdelinger om valg af specialanalyser og tolkning af analysesvar.

Du vil komme til at løse opgaver med planlægning og implementering af nye aktiviteter, f.eks. udvidelse af analyserepertoiret, mere effektive patientforløb og kvalitetssikringsarbejde. Du vil efterhånden få ansvaret for, at disse opgaver bliver løst, ligesom du vil blive inddraget i KBAs undervisningsopgaver.

Arbejdet indebærer også deltagelse i en ambulatoriefunktion for udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser samt opfølgning herpå.

Der er altid mulighed for god supervision af mere erfarne kollegaer.

Udvikling og forskning:
KBAs forskningsaktiviteter er knyttet til Enheden for Tromboseforskning. I uddannelsen af speciallæger i Klinisk Biokemi lægges der vægt på forskningsmæssig uddannelse og selvstændigt videnskabeligt initiativ. Du skal derfor være interesseret i at deltage i forskning eller udviklingsprojekter, som er en integreret del af specialet. Du vil få mulighed for at udforme og gennemføre et forskningsprojekt/udviklingsprojekt under kyndig vejledning og i KDA huset er der ligeledes muligheder for projekter og forskning på tværs af specialer. KBA har i dag forskning inden for tromboinflammatoriske sygdomme.

Det en fordel hvis du;

  • Har lyst til fordybelse og forskning
  • Er god til at samarbejde og kommunikere
  • Er god til at arbejde struktureret

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at henvende dig til uddannelsesansvarlig, overlæge, ph.d. Vakur Bor på 79 18 24 40 (vakur.bor@rsyd.dk). Hvis du har interesse for stillingen, bedes du kontakte afdelingen snarest muligt for at aftale et eventuelt besøg. Dette gælder også, hvis du på et senere tidspunkt kunne tænke dig at få ansættelse på KBA.
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Ansøgningsfrist: 22.februar. 2024.