Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Ansøgningsfrist: 17/08/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

 

Infektionsmedicinsk afdeling søger reservelæge til Introduktionsstilling (4202-36-01-i-02) i intern medicin: infektionsmedicin pr. 01. oktober 2020.

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin: infektionsmedicin, samt intern medicinske patienter fra OUHs optageområde. Afdelingen modtager endvidere højtspecialiserede infektionsmedicinske patienter fra hele Region Syddanmark.

Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit Q1 og Q2: Q1 med 14 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 isolationsstuer, samt Q2 hvor sengepladserne for nuværende er allokeret til corona patienter. Derudover har vi et ambulatorium, et daghospital samt et yngre læge ambulatorium, som introduktionslæger varetager.

Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i FAM (Fælles Akut Modtagelse) i samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger.

Arbejdsområdet:

◾ Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger

◾ Vagtfunktion på FAM hvor introduktionslægen varetager mellemvagts-funktionen i den medicinske Fælles Akutmodtagelse
 

Vi tilbyder:

◾ En spændende og bred introduktionsuddannelse i internmedicin: Infektionsmedicin i et godt fagligt miljø.

◾ Introduktion til det infektionsmedicinske grenspeciale gennem stuegang på infektionsmedicinske specialepatienter og yngre læge ambulatorium på Infektionsmedicinsk Afdeling Q

◾ Godt uddannelsesmiljø og introduktionsprogram

◾ Højt fagligt engagement

◾ Aktivt undervisningsmiljø med programsat undervisning 3 gange ugentligt om morgenen

◾ Mulighed for deltagelse i forskning
 

Vi forventer:

◾ At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.

◾ At du selvstændigt og på lige fod med kolleger – afhængigt af kompetencer – indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af yngre læger, herunder reglerne om ny løndannelse.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

 

Hør mere:
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen, tlf. 6541 2656 eller på E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk

 

Ansøgningsfristen er mandag den 17. august 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om os på http://www.ouh.dk/default.asp?id=238367