Introduktionsstilling v. H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Ansøgningsfrist: 27/05/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

H. C. Andersen Børnehospital har en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. juli eller evt. 1. august 2019.

 

Vi søger

En engageret og glad reservelæge, som brænder for at blive pædiater. Til gengæld tilbyder vi masser af arbejde, et godt læringsmiljø og fuld back-up fra erfarne kolleger døgnet rundt.

 

Er det svært at blive pædiater?

Ikke alle egner sig til at blive pædiater. Men hvis pædiatri lige er dig, så lover vi at give dig en bred og specialiseret uddannelse i et trygt læringsmiljø. Vi uddanner dig og har fokus på karrierevejledning, så du bliver velkvalificeret til at søge en U-stilling.

 

Lidt om H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling indenfor pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Derudover har vi regionsfunktion og højt specialiseret funktion indenfor alle pædiatriske subspecialer.

 

Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har i alt ca. 30.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores psykologer, pædagoger, skolelærere, diætister og socialrådgivere.

 

Forskning og uddannelse

Vi har en forskningsenhed og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og vi har sygepleje-, jordemoder-, pædagog- og psykologstuderende samt lægesekretærelever.

 

Lægelige bemanding

Lige for tiden består lægegruppen af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 6 reservelæger i almen blok-uddannelse og 2 introlæger.

 

Vagter

Introduktionslægen indgår i forvagtslaget, som tilstræbes at være mindst 10-skiftet med to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker forvagten i vinterperioden en weekend- stuegangsfunktion. Der er bagvagt og neonatalvagt i tilstedeværelse på afdelingen.

 

n og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

 

  I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

 

  Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen, marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk

  eller hos uddannelsesansvarlig overlæge Peter Toftedal, peter.toftedal@rsyd.dk

 

Ansøgning

Skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Den stiles til afdelingsledelsen og sendes elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg stillingen”. Ansøgningsfrist er mandag den 27. maj. Vi planlægger at afholde samtaler onsdag d. 29. maj 2019.

 

Vi gør venligst opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Attesten fås ved Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.