Introduktionsstilling til klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Sjællands Universitetshospital, Køge Kom til Køge og mød nye mennesker!

Dette job er udløbet

Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afsnit på Sjællands Universitetshospital søger en læge til en 1-årig introduktionsstilling (stillingsnr. 3800E80-61-i-01) pr. 01.09.18 eller snarest herefter.

Om specialet

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et speciale i fortsat udvikling med gode fremtidsperspektiver, en vigtig og central rolle i diagnostik og behandling af patienter med såvel benigne og maligne sygdomme samt indenfor forskning.

Arbejdet som læge i introduktionsstilling

Du vil på afdelingen opleve en grundig oplæring i specialet.

Du vil blive oplært ifølge målbeskrivelsen, og der foreligger et godkendt uddannelsesprogram til stillingen.

Vi lægger stor vægt på at tilbyde det optimale læringsmiljø, med en høj grad af mesterlære, og altid en erfaren kollega til rådighed.

Der er også gode muligheder for at arbejde selvstændigt, hvilket kræver dit engagement.

Arbejdet indeholder funktioner med nær patientkontakt samt beskrivelse af vores meget varierede typer af undersøgelser.

En stor del af det interne arbejde er tværfagligt, hvilket kræver at du har lyst til at samarbejde med andre faggrupper.

Derudover er samarbejdet med andre kliniske specialer stor. Gode kommunikationsevner er derfor en stor fordel.

Afdelingen deltager også i hoveduddannelse for læger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Afsnittet er åbent i dagtiden, og der er ikke vagtforpligtelse.

Om afdelingen

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Region Sjælland er en regional afdeling bestående af tre afsnit: Køge, Holbæk og Næstved.

Du vil primært være ansat i Køge, men der vil være mulighed for at deltage i aktiviteter på de to øvrige afsnit.

På afsnittet i Køge er vi ca. 25 medarbejdere, heraf fem læger og en ansvarlig hospitalsfysiker. Afsnittet deltager aktivt i undervisning af medicin-, bioanalytiker- og radiografstuderende samt lægesekretærelever, hvilket giver et rigtig godt og fagligt uddannelsesmiljø.

Vi leverer et bredt spektrum af nuklearmedicinske undersøgelser herunder PET/CT, SPECT/CT og klinisk fysiologiske undersøgelser.

Afsnittet råder over moderne udstyr herunder PET/CT og SPECT/CT – kameraer, almindelige gammakameraer, ultralydsskanner samt apparatur til distal blodtryksmåling.

Vi behandler derudover patienter med forhøjet stofskifte og/eller struma med radioaktivt iod.

I den regionale afdeling er vi i alt godt 50 ansatte med ca. 10 læger og vi udfører årligt ca. 35.000 undersøgelser og behandlinger.

Vi er en afdeling med godt kollegialt samvær med flere sociale arrangementer og har samtidigt et højt fagligt niveau og en effektiv samarbejdsform. Vi har respekt for den enkelte og drager omsorg for hinanden.

Har dette vækket din interesse kan vi tilbyde

  • Et spændende og motiverende arbejdsmiljø hvor du vil indgå i et stærkt team af gode kolleger- en høj grad af mesterlære
  • Et struktureret og superviseret uddannelsesprogram
  • En stilling uden vagter
  • Mulighed for at starte et forskningsprojekt
  • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og møder
  • Et fremtidssikret og højteknologisk speciale som er i fortsat rivende udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Peter Mørup, 24 42 07 60 eller ledende overlæge Bente Sonne, 47 32 58 01.

Kontaktperson(er):
Navn: Bente Sonne
Stilling: Ledende overlæge
Email: besn@regionsjaelland.dk
Telefon: 47325801

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http://www.regionsjaelland.dk/suh