Introduktionsstilling Reumatologi Reumatologisk Afdeling C Odense

Dette job er udløbet

1 introduktionsstilling i Reumatologi er ledig pr. 1. januar 2019 – 31. december 2019 (stillingsnummer: 4202-38-01-03) ved Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital.

 

Reumatologisk Afdeling C har 9 senge, der drives i afsnit MC98 sammen med Endokrinologisk Afdeling M. De lægelige opgaver er adskilt fra afdeling M. Afdelingen har en stor ambulant aktivitet i et nyrenoveret ambulatorium samt en enhed for hurtig ambulant udredning af højtspecialiserede og komplekse reumatologiske patienter. Afdelingen behandler alle typer af reumatologiske patienter samt intern medicinske patienter i sengeafsnittet fra OUHs optageområde. Afdelingen modtager endvidere højtspecialiserede reumatologiske patienter fra hele Region Syddanmark og en del af Region Sjælland.

 

Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i FAM (Fælles Akut Modtagelse) i samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger.

 

Arbejdsopgaver:

Dagstjenestefunktion i Reumatologisk afdeling på lige fod med afdelingens øvrige reservelæger. Forvagtsfunktion i FAM, inklusiv medicinsk skadestuefunktion.

 

Vi tilbyder:

Veltilrettelagt introduktionsprogram og godt uddannelsesmiljø.

Mulighed for at blive introduceret til forskning og utralydsscanning af bevægeapparatet.

Højt fagligt engagement.

Gode kolleger og godt tværfagligt samarbejde.

 

Vi forventer:

At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.

At du selvstændigt og på lige fod med kolleger – afhængigt af kompetencer – indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

 

Hør mere:

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Helle Laustrup, mobil 29176997 eller uddannelsesansvarlig overlæge Hans Chr. Horn, mobil 29177019.

Du kan læse mere om afdelingen på: www.ouh.dk/reuma.

 

Ansøgningsfristen er den 14. december kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 19. december.

 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og takstnævn.