Introduktionsstilling i Patologisk Anatomi En 1-årige stilling som reservelæge i klassificeret introduktionsstilling (nr. 7005-13-65-i-2) ved Patologi, Regionshospitalet Randers er ledig til besættelse d. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen er vagtfri.

Dette job er udløbet

Du vil blive indført i alle arbejdsområder inden for specialet patologisk anatomi og cytologi. I praksis sker dette ved tilknytning til et af afdelingens teams, og med skift mellem teams hver 3. måned. Der er et godkendt uddannelsesprogram knyttet til stillingen. Uddannelsesprogrammet finder du på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/patologisk-anatomi-og-cytologi/uddannelsesprogrammer/intro-patologi-randers-230108.pdf

Målbeskrivelsen for specialet kan ses på www.danskpatologi.dk.

Patologi ved Regionshospitalet Randers er en velfungerende afdeling, som modtager vævs- og cellemateriale fra et bredt udvalg af kliniske afdelinger og praktiserende læger og speciallæger. Afdelingen har et godt uddannelsesgrundlag. Ved afdelingen er ansat flere uddannelsessøgende læger samt 9 speciallæger. Afdelingen har 2 PhD studerende.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten mellem FAYL og Danske Regioner.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med., Ida E. Holm, tlf. 7842 2416, e-post idaeliho@rm.dk  eller udd.ansv. overlæge Jens Christiansen, tlf. 7842 2419, e-post jjc@randers.rm.dk .

Ansøgningsfrist: fredag d. 16. marts 2018 kl. 12.00. 

Ansøgningen skal sendes via link ”Søg job/Send ansøgning”.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale