Introduktionsstilling – Ortopædkirurgisk afd. O, OUH Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 2019-01-22T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En klassificeret introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi er ledig til besættelse, snarest mulig. 

 

Afdeling O er en stor, travl og spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Introduktionslægerne deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt. Alle introduktionslæger er i hele forløbet tilknyttet afdelingens sektorer, således at ansættelse inden for to sektorer kan påregnes på et år. Der foreligger uddannelsesprogrammer, og man kan forvente deltagelse i relevante kurser. 

 

Som universitetsafdeling har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med forskning og udvikling. Da der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium), samtidig med at Ulykkes Analyse Gruppen er en del af afdelingen, er der meget gode muligheder for at deltage i sådan aktivitet. 

 

Afdelingen har aktivitet på tre matrikler. Odense, Svendborg og Nyborg. Hovedfunktionen vil være i Odense, men udetjeneste vil i begrænset omfang kunne komme på tale. 

 

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL.  

 

Yderligere oplysninger fås ved uddannelsesansvarlig overlæge Bertel Understrup (2877 8320)  eller ledende overlæge Niels Dieter Röck (6541 2261). Ansøgninger fremsendes til ledende overlæge Niels Dieter Röck, Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital.

Ansøgningsfrist tirsdag d. 22/1 2018. Der vil hurtigt herefter blive afholdt ansættelsessamtaler. 

 

Ansøgninger sendes elektronisk.