Introduktionsstilling til Medicinsk Afdeling 1 Slagelse Sygehus

Dette job er udløbet

Interesserer du dig for intern medicin?

Har du lyst til at arbejde i et stort hus og stifte bekendtskab med de fleste medicinske specialer?

Vi har en ledig introduktionsstilling på deltid.

Om stillingen

Du vil blive en del af mellemvagtslaget, hvor du udover stuegang og ambulantfunktion på afdelingens grenspecialer, har funktion som enten medicinsk akut- eller huslæge i en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt. Akutfunktionen varetages alternerende hver 2. dag i samarbejde med Medicinsk Afdeling 2.

  • Medicinsk akutlæge, varetager medicinsk funktion i Akutafdelingen med supervision af KBU-læger, gennemgange og modtagelse af patienter
  • Medicinsk huslæge, varetager primært funktion på afdelingens to sengeafsnit

Mellemvagten deltager i begge vagtlag under hensyntagen til kompetenceniveau.

Vagtholdet består af tre læger i tilstedeværelsesvagt hele døgnet: bagvagt og to mellemvagter. Desuden en bagvagt med tilstedeværelse til kl. 21 og tilkald herefter. I weekends er der en ekstra overlæge til stuegang.

Medicinsk Afdeling 1
Afdeling rummer grenspecialerne lungemedicin, reumatologi og gastroenterologi.

Vi deltager i undervisning af medicinske studenter fra Københavns Universitet via fire kliniske lektorater. Desuden har afdelingen et forskningslektorat med fire ph.d. studerende

Ud over den faste speciallægestab på ca. 23 læger har afdelingen yngre læger i hoveduddannelsesforløb i gastroenterologi, reumatologi, lungemedicin, onkologi, geriatri samt i almen medicin.

Hvis du har lyst, kan du læse mere her: Medicinsk Afdeling 1, Slagelse Sygehus og Region Sjælland.

Vi tilbyder dig

  • Varierede arbejdsopgaver indenfor stuegangs- og ambulant funktion
  • Mulighed for at deltage i igangværende forskningsprojekter
  • Uddannelse under vejledning af engagerede og ansvarlige kollegaer samt tæt supervision af speciallæger
  • Gode muligheder for kursusdeltagelse – op til 10 betalte kursusdage, herunder ALS
  • Godt arbejds- og undervisningsmiljø
  • Mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte afdelingen, 58 55 95 47.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 09.06.17

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.

Om Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR)
NSR sygehuse har en vision om at blive de bedste blandt sammenlignelige sygehuse. Det arbejder vi målrettet på ved at styrke vores faglighed med konstant fokus på at strukturere og forbedre vores patientforløb gennem sammenhæng og samarbejde. Alle elementer skal i spil for at sikre kvalitet i behandlingen af vores patienter.

Vi har store ambitioner for vores sygehuse og udvikler styringen i sygehusvæsenet i nye retninger. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål. På den måde kan vi sikre mest mulig sundhed for flest mulige patienter.