Introduktionsstilling – Klinisk Biokemi Klinisk Diagnostisk Afdeling

Ansøgningsfrist: 19/04/2021 Sydvestjysk Sygehus

Ved Klinisk Biokemisk Afsnit,(KBA) Sydvestjysk Sygehus (SVS), er der en introduktionsstilling i klinisk biokemi ledig til besættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale (5501-070-60-i-01). Stillingen er 1-årig og vagtfri.

Stillingen kan kun søges af kandidater med den medicinske kandidatgrad samt gennemført basislæge uddannelse og har tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark.

KBA, der er en del af Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), udfører såvel almindelige rutineanalyser som specialanalyser for de kliniske afdelinger på SVS og de praktiserende læger. KBA har regionale funktioner inden for trombofili/blødningsdiagnostik samt  myelomatosediagnostik. Desuden har KBA ansvaret for Center for Tromboemboli, der varetager behandling af patienter i Marevan samt sygehusets lungeemboli forløb. KBA er lokaliseret i et laboratoriehus sammen med øvrige laboratoriemedicinske specialer tilknyttet KDA.

KBA har undervisningsopgaver ved flere uddannelser på Syddansk Universitet.

Det daglige arbejde
Du vil blive knyttet til en sektion, som er en del af laboratoriet (fx hæmatologi eller kemi). Du kommer til at løse større og mindre opgaver i sektionen. Du vil i ansættelsesforløbet blive tilknyttet to forskellige sektioner.

Du vil under ansættelse opnå specialviden om kliniske anvendelse af biokemiske analyser og og få erfaring i til at rådgive kolleger på andre afdelinger om valg af specialanalyser og tolkning af analysesvar.

Du vil sammen med overlæger, kemiker og afdelingsbioanalytikere komme til at løse opgaver med planlægning og implementering af nye aktiviteter, f.eks. udvidelse af analyserepertoiret, mere effektive patientforløb, og kvalitetssikringsarbejde. Du vil efterhånden få ansvaret for at disse opgaver bliver løst ligesom du vil blive inddraget i KBAs undervisningsopgaver.

Arbejdet indebærer også deltagelse i en ambulatoriefunktion for udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser og samt opfølgning herpå.
Udvikling og forskning

KBAs forskningsaktiviteter er knyttet til Enheden for Tromboseforskning. I uddannelsen af speciallæger i Klinisk Biokemi lægges der vægt på forskningsmæssig uddannelse og selvstændigt videnskabeligt initiativ. Du skal derfor være interesseret i at deltage i forskning eller udviklingsprojekter, som er en integreret del af specialet. Du vil få mulighed for at udforme og gennemføre et forskningsprojekt/udviklingsprojekt under kyndig vejledning. KBA har i dag forskning på tromboinflammatorisk sygdomme.

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at henvende dig til uddannelsesansvarlig, overlæge, ph.d. Vakur Bor på 79 18 24 40 (vakur.bor@rsyd.dk). Hvis du har interesse for stillingen, bedes du kontakte afdelingen snarest muligt for at aftale et eventuelt besøg. Dette gælder også, hvis du på et senere tidspunkt kunne tænke dig at få ansættelse på KBA.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Ansøgningsfrist: 19. april 2021.