Introduktionsstilling – Klinisk Biokemi Klinik for Biokemi og Immunologi

Ansøgningsfrist: 19/08/2022 Sydvestjysk Sygehus

Ved Klinisk Biokemisk Afsnit,(KBA) Sydvestjysk Sygehus (SVS), er der en introduktionsstilling i klinisk biokemi ledig til besættelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale

Stillings nr. 5501-070-60-i-e1.

Stillingen er 1-årig og vagtfri.

Stillingen kan kun søges af kandidater med den medicinske kandidatgrad samt gennemført basislæge uddannelse, og har tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark.

KBA, der er en del af Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), udfører såvel almindelige rutineanalyser som specialanalyser for de kliniske afdelinger på SVS og de praktiserende læger. KBA har regional funktion inden for trombofili/blødningsdiagnostik samt myelomatosediagnostik. Desuden har KBA ansvaret for Blodprop og behandling, der varetager behandling af patienter i Marevan samt sygehusets lungeemboli forløb. KBA er lokaliseret i et laboratoriehus sammen med øvrige laboratoriemedicinske specialer tilknyttet KDA.KBA har undervisningsopgaver ved flere uddannelser på Syddansk Universitet.

I klinisk biokemi er lægen med til at sikre, at der tilbydes de relevante analyser og at disse bruges mest hensigtsmæssigt. Det er et tværfagligt speciale med mange faggrupper som samarbejdspartnere, både internt i afdelingen men også udadtil med f.eks. leverandører, men også med andre klinisk biokemiske afdelinger inden for regionen. Arbejdet er ofte meget projektorienteret, og hvor du får mulighed for at være tovholder. Endvidere er det et speciale hvor fordybelse og indsamling af viden, f.eks. via litteratursøgning er et vigtigt redskab i at løse opgaver.

Det daglige arbejde:
Du vil blive knyttet til en sektion, som er en del af laboratoriet (fx hæmatologi eller kemi). Du kommer til at løse større og mindre opgaver i sektionen. Du vil i ansættelsesforløbet blive tilknyttet to forskellige sektioner.

Du vil under ansættelse opnå specialviden om klinisk anvendelse af biokemiske analyser og få erfaring i til at rådgive kolleger på andre afdelinger om valg af specialanalyser og tolkning af analysesvar.

Du vil sammen med overlæger, kemiker og afdelingsbioanalytikere komme til at løse opgaver med planlægning og implementering af nye aktiviteter, f.eks. udvidelse af analyserepertoiret, mere effektive patientforløb, og kvalitetssikringsarbejde. Du vil efterhånden få ansvaret for at disse opgaver bliver løst ligesom du vil blive inddraget i KBAs undervisningsopgaver.

Arbejdet indebærer også deltagelse i en ambulatoriefunktion for udredning af patienter med tendens til blodpropper eller blødningsforstyrrelser og samt opfølgning herpå.

Udvikling og forskning:
KBAs forskningsaktiviteter er knyttet til Enheden for Tromboseforskning. I uddannelsen af speciallæger i Klinisk Biokemi lægges der vægt på forskningsmæssig uddannelse og selvstændigt videnskabeligt initiativ. Du skal derfor være interesseret i at deltage i forskning eller udviklingsprojekter, som er en integreret del af specialet. Du vil få mulighed for at udforme og gennemføre et forskningsprojekt/udviklingsprojekt under kyndig vejledning. KBA har i dag forskning indenfor tromboinflammatoriske sygdomme.

Derfor er det en fordel hvis du;

  • Har lyst til fordybelse og forskning
  • Er god til at samarbejde og kommunikere
  • Er god til at arbejde struktureret

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at henvende dig til uddannelsesansvarlig, overlæge, ph.d. Vakur Bor på 79 18 24 40 (vakur.bor@rsyd.dk). Hvis du har interesse for stillingen, bedes du kontakte afdelingen snarest muligt for at aftale et eventuelt besøg. Dette gælder også, hvis du på et senere tidspunkt kunne tænke dig at få ansættelse på KBA.
 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Ansøgningsfrist: 19. august 2022.