Introduktionsstilling, Kirurgisk Afdeling, Herning En stilling som Reservelæge i introduktionsstilling i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.
Hospitalsenheden Vest har hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.
 
Kirurgisk afdeling
Afdelingen består af klinikken i Herning. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Kirurgisk Afdeling modtager uselekterede akutte og elektive patienter fra optageområdet og dækker bredt det kirurgiske speciale.

Introduktionslægen indgår i et 9-skiftet mellemvagtslag med vagt på tjenestestedet.

Vi tilbyder systematisk, superviseret og kompetence vurderet oplæring i dagkirugisk/ambulant regi med et tre måneders forløb i henholdsvis:

 • laparoskopisk cholecystektomi
 • åben herniekirurgi
 • sigmoideoskopi
 • skemalagt supervision og kompetence vurdering i ambulatoriet
 • uddannelse i procedurer som laparoskopisk appendektomi, stomianlæggelse, mindre kirurgiske indgreb
 • mulighed for simulatortræning i laparoskopi og robotkirurgi
 • kirurgisk træning på grise
 • mulighed for at deltage i Davos kirurgi kursus
 • introduktion til koloskopi under supervision af afdelingens superskopører

Kirurgisk afdeling råder over et forskningsafsnit hvor der er rig mulighed for deltagelse i diverse store og små videnskabelige projekter eller starte dit eget projekt. Der er desuden mulighed for deltagelse i møder og kurser såsom f.eks. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde.

I kirurgisk afdeling i Herning har vi et godt undervisningsmiljø med:

 • daglig morgenundervisning
 • undervisning til yngre læger hver tirsdag morgen
 • undervisning til alle afdelingens læger om onsdagen

Vi har en stor yngre læge gruppe med en stærk TR. Der afholdes yngre læge møder hver anden måned.

Afdelingen værdsætter et godt arbejdsmiljø. Der afholdes årligt i september temadag omkring relevante emner indenfor arbejdsmiljø, patientsikkerhed, patient- og medarbejdertilfredshed.

Kirurgisk afdeling er meget interesseret i at medarbejderne trives og lægger derfor stor vægt på at overenskomsten bliver overholdt og overarbejdet begrænses.

Arbejdsskemaet lægges to måneder forud. Der tages i høj grad hensyn til individuelle ønsker og behov.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Niels Hald, tlf. 7843 5310.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 25.01.2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Stillings- og funktionsbeskrivelse findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=ff7a3f7e-93ed-4cd5-999a-c2af9e759702

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale