Introduktionsstilling til Kardiologisk og Medicinsk Afdeling Sjællands Universitesthospital, Køge

Dette job er udløbet

Hermed opslås en introduktionsstilling som reservelæge pr 01.05.17 eller snarest, startende med seks måneder på kardiologisk Afdeling, SUH Køge og derefter seks måneder på medicinsk afdeling Køge. Stillingen er klassificeret til intern medicin.

Kardiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital blev per 01.09.16 også repræsenteret i Køge således at afdelingen har funktioner både i Køge og i Roskilde. Vi ønsker at optimere de kardiologiske patientforløb i Køge og Roskilde ved at skabe et stærkt fagligt miljø og et godt arbejdsmiljø til gavn for de kardiologiske patienter på begge matrikler. Det er planen, at Kardiologisk Afdelings specialiserede funktioner samles i Køge når sygehusbyggeriet i 2020-21 kan huse os sammen med samtlige øvrige specialiserede funktioner i Region Sjælland. Der er selvstændigt kardiologisk forvagt og selvstændig kardiologisk bagvagt i Køge. De kardiologiske funktioner i Køge og i Roskilde ledes af en samlet afdelingsledelse.

Kardiologisk afsnit, SUH Køge
Der er per 01.09.16 etableret et kardiologisk sengeafsnit med 20 senge med et otte skiftet forvagtslag med tilstedeværelse samt en otte skiftet bagvagt med tilkald fra bolig. Dagarbejdet omfatter udover vagtarbejde med modtagelse af akutte kardiologiske patienter også i ligeligt omfang stuegang – og i et vist omfang ambulatorietjeneste samt mulighed for oplæring i ekkokardiografi, afhængig af interesse og kompetenceprofil. Forvagten deltager i hjertestop teamet som teamleder og påtænkes at tilbydes ALS-kursus. Kardiologisk forvagt gennemgår i samarbejde med kardiologisk bagvagt de akut indlagte patienter ved ankomst til afdelingen og bistår akutafdelingen i visitationen samt tilsyn, hvorfor optagelse af indlæggelsesjournal som udgangspunkt ikke er en del af forvagtens primæropgaver.
På matriklen i Køge findes endvidere AK klinik, Hjertesvigtsklinik, ambulatorium og der er tilknyttet to ekkoteknikkere til afsnittet. Kardiologisk afdeling har tilknyttet en klinisk lektor. Vi kan tilbyde et godt sammenhold og samarbejde på tværs af vagtlag og vi prioriterer uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger højt.

Der er etableret tæt samarbejde med matriklen i Roskilde med telemedicinske konferencer.

Medicinsk Afdeling, SUH Køge

Medicinsk Afdeling har 80 senge fordelt på fire sengeafsnit. Afsnittene har deres primære kompetence indenfor henholdsvis gastroenterologi/hepatologi, endokrinologi, geriatri samt generel intern medicin.

Afdelingen har regionsfunktion i endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi samt geriatri.

Til afdelingen er tilknyttet et lærestolsprofessorat ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Afdelingen satser målbevidst på uddannelse og forskning. Der er daglig morgenundervisning og en omfattende kursusvirksomhed inden for alle specialer. Afdelingen har aktuelt 1 professor i gastroenterologi/hepatologi samt adskillige kliniske lektorer og ph.d.-studerende.

Som læge i introduktionsstilling kan vi tilbyde dig

 • Bred introduktion til de medicinske specialer
 • Varieret arbejdsdag med både vagtarbejde, stuegang og ambulatorium
 • Oplæring i anlæggelse af bl.a. ascitesdræn, pleuradræn, cristabiopsi m.v.
 • Deltagelse i hospitalets hjertestopteam
 • Daglig morgenundervisning
 • Vagtstruktur med en reservelæge i aften-nat og bagvagt på tilkald
 • God supervision
 • Godt kollegialt miljø og velfungerende samarbejde på tværs af specialer og faggrupper
 • YL-gruppe med solidt sammenhold og velfungerende reservelægevagtslag
 • Mulighed for fordybelse i enkelte specialer efter ønske
 • Gode muligheder for deltagelse i forskningsarbejde

Du kan læse mere om afdelingens uddannelsesmiljø i vores inspektorrapport fra marts 2014

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på vores hjemmeside.

Kontaktperson(er):
Navn: Gunnar Vagn Hagemann Jensen
Email: gvj@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 60 01Navn: Klaus Peder Klausen
Email: kpkl@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 88 84 33Navn: Troels Gerhard Bock
Email: tboc@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 24 01