Introduktionsstilling til Kardiologisk Afdeling Universitetshospitalet, Køge

Dette job er udløbet

Hermed opslås en introduktionsstilling som reservelæge 01.05.17 eller snarest i 12 måneder på Kardiologisk Afdeling, SUH Køge.

Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital blev per 01.09.16 også repræsenteret i Køge således at afdelingen har funktioner både i Køge og i Roskilde. Vi ønsker at optimere de kardiologiske patientforløb i Køge og Roskilde ved at skabe et stærkt fagligt miljø og et godt arbejdsmiljø til gavn for de kardiologiske patienter på begge matrikler. Det er planen, at Kardiologisk Afdelings specialiserede funktioner samles i Køge når sygehusbyggeriet i 2020-21 kan huse os sammen med samtlige øvrige specialiserede funktioner i Region Sjælland. Der er selvstændigt kardiologisk forvagt og selvstændig kardiologisk bagvagt i Køge. De kardiologiske funktioner i Køge og i Roskilde ledes af en samlet afdelingsledelse.

Kardiologisk afsnit, SUH Køge
Der er per 01.09.16 etableret et kardiologisk sengeafsnit med 20 senge med et otte skiftet forvagtslag med tilstedeværelse samt en otte skiftet bagvagt med tilkald fra bolig. Dagarbejdet omfatter udover vagtarbejde med modtagelse af akutte kardiologiske patienter også i ligeligt omfang stuegang – og i et vist omfang ambulatorietjeneste samt mulighed for oplæring i ekkokardiografi, afhængig af interesse og kompetenceprofil. Forvagten deltager i hjertestop teamet som teamleder og påtænkes at tilbydes ALS-kursus. Kardiologisk forvagt gennemgår i samarbejde med kardiologisk bagvagt de akut indlagte patienter ved ankomst til afdelingen og bistår akutafdelingen i visitationen samt tilsyn, hvorfor optagelse af indlæggelsesjournal som udgangspunkt ikke er en del af forvagtens primæropgaver.
På matriklen i Køge findes endvidere AK klinik, Hjertesvigtsklinik, ambulatorium og der er tilknyttet to ekkoteknikkere til afsnittet. Kardiologisk afdeling har tilknyttet en klinisk lektor. Vi kan tilbyde et godt sammenhold og samarbejde på tværs af vagtlag og vi prioriterer uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger højt.

Der er etableret tæt samarbejde med matriklen i Roskilde med telemedicinske konferencer.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på vores hjemmeside.

Kontaktperson(er):
Navn: Gunnar Vagn Hagemann Jensen
Email: gvj@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 60 01Navn: Klaus Peder Klausen
Email: kpkl@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 88 84 33