Introduktionsstilling i Urologi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Urologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2018-12-18T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Introduktionsstilling er ledig med ansættelse fra 1/2-2019 til 31/1-2020 eller efter nærmere aftale. 

Afdelingen er selvstændig urologisk afdeling. Der er ansat 3 overlæger, 2 afdelingslæge. Desuden stillinger med hoveduddannelsesforløb i sammenhæng med ophold på OUH og SVS og intro-forløb samt 2 KBU forløb. Endvidere suppleres med speciallægekonsulenter ved behov.  

 

Godkendt stillingsnummer (5501-045-35-i-01)  

 

Vi søger en reservelæge, som har interesse for, og ønsker indføring i specialet urologi. Vi forventer aktiv deltagelse i udvikling af afdelingen og lægger stor vægt på evner for tværfagligt samarbejde. Vi stiler efter hurtig oplæring i både den teoretiske og praktiske basisurologiske dagligdag og sigter efter at kunne danne et godt fundament for en senere stilling i hoveduddannelsesfunktion. Tiltrædelse 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale. 

 

Afdelingens akutte funktion betjenes i dagtiden (8-15) af Urologisk Afdeling, mens aften/ nat dækkes af Parenkymkirurgisk afdeling, hvorfor langt den største arbejdstid for reservelægen vil forgå i dagtiden (7.45 – 15.30). Enkelte ambulatoriefunktioner kan strække sig til kl. 18,00. Sluttelig lørdags stuegang fra 08.00-16.00 efter nærmere aftale. 

 

Afdelingen har 8 operationsstuer/uge (både Centraloperationsgang og Dagkirurgisk Center) og et stort ambulatorium med op mod 14 fulde lægebetjente ambulatoriesøjler/uge (10000 besøg/år), hvor reservelægen bl.a. vil blive oplært i at varetage cystoskopier, ultralydsscanninger,urodynamik, LUTS med mere efter et planlagt introduktionsforløb. Endvidere sammedagskirurgi efter behov.  

 

Afdelingen modtager akutte og elektive patienter for den nordvestlige del af Region Syd.  

 

Vi lægger vægt på at være kendt som et godt uddannelsessted med et hyggeligt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og partnerskab. Vi tilbyder løbende formaliseret undervisning, samt støtte til eksterne kurser, hvor det findes begrundet.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  

 

Yderligere information om stillingen fås hos ledende overlæge Søren Sørensen Madsen på 79185070. Du er også velkommen til at se mere om Sydvestjysk Sygehus i denne video.

 

Stillingen søges elektronisk og ansøgningsfristen er den 18/12-2018. 

 

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig? 

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Vi er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, blandt andet er byggeriet af den nye sengebygning i fuld gang og forventes at stå færdig i 2019/20. 

 

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Som vores nye introduktionslæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk Se mere om Esbjerg i videoen her.