Introduktionsstilling i Reumatologi pr. 1/9 Reumatologisk Afdeling C Odense

Ansøgningsfrist: 15/06/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

1 introduktionsstilling i Reumatologi er ledig pr. 1. september 2020 – 31. august 2021 – eller snarest muligt derefter – ved Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital (stillingsnummer: 4202-38-01.i-02).

Reumatologisk Afdeling C har 6 senge, der drives i afsnit MCS (Endokrinologisk, Reumatologisk og Gastroenterologisk afsnit). De lægelige opgaver er adskilt fra afdeling M og S.

Reumatologisk Afdeling C har en stor ambulant aktivitet samt en enhed for hurtig ambulant udredning af højt specialiserede og komplekse reumatologiske patienter.
Afdelingen behandler alle typer af reumatologiske patienter samt intern medicinske patienter i sengeafsnittet fra OUHs optageområde.
Afdelingen modtager endvidere højtspecialiserede reumatologiske patienter fra hele Region Syddanmark og en del af Region Sjælland.

Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i FAM (Fælles Akut Modtagelse) i samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger. Afdelingen blev i 2019 kåret til landets bedste uddannelsesafdeling indenfor Reumatologi.

Arbejdsopgaver:

  • Dagstjenestefunktion i Reumatologisk afdeling på lige fod med afdelingens øvrige reservelæger.
  • Forvagtsfunktion i FAM, inklusiv medicinsk skadestuefunktion.

Vi tilbyder:

  • Veltilrettelagt introduktionsprogram og godt uddannelsesmiljø.
  • Mulighed for at blive introduceret til forskning og ultralydsscanning af bevægeapparatet.
  • Højt fagligt engagement.
  • Gode kolleger og godt tværfagligt samarbejde.

Vi forventer:

  • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.
  • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger – afhængigt af kompetencer – indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

Hør mere:
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Helle Laustrup, mobil 29176997 eller uddannelsesansvarlig overlæge Hans Chr. Horn, mobil 29177019.
Du kan læse mere om afdelingen på: www.ouh.dk/reuma

Ansøgningsfristen er den 15. juni kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 24. juni.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og takstnævn.