Introduktionsstilling i radiolog i Horsens Har du lyst til en uddannelse i et spændende tværfagligt speciale, hvor diagnostik og udvikling, højt fagligt niveau og innovation står i centrum?

Dette job er udløbet
En 1- årig introduktionsstilling som reservelæge på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse per 1. april 2019 eller efter aftale.

Vi lægger vægt på at give en uddannelse, som ser målbeskrivelsen som minimumskrav. Vi har en klar ambition om, at vores introlæger når et væsentlig højere fagligt niveau.
Vi ønsker, at en introlæge får en faglig ballast, så introlægen i løbet af ansættelsen kan få selvstændige arbejdsområder. Dette naturligvis forudgået af en tæt og grundig sidemandsoplæring og supervision af et stort antal undersøgelser.
Med en placering af en satellitfunktion i vores akutafdeling vil der være rig mulighed for at lære den akutte radiologi.

Introlæger vil ikke have vagtfunktion, men efter en oplæringsperiode i de forskellige akutte modaliteter vil der være senvagter til kl. 18, hvor man deltager i vagtarbejdet sammen med vagthavende.
Skulle introlægen få lyst til at prøve at være med i en vagt, så kan det arrangeres at være med i vagten til kl. 23.

Horsens er det sydligste akuthospital i Region Midt med et befolkningsunderlag på cirka 250.000.
Hospitalet ligger i køreafstand fra Aarhus og der er gode offentlige transportmidler både nord- og sydfra.

Afdelingen består af 2 matrikler: én i Horsens og én i Skanderborg. Afdelingen udfører ca. 115.000 undersøgelser årligt.
Afdelingen har 5 konventionelle røntgenrum, 3 ultralydsrum, 3 CT-scanner og 2 MR skannere.

Den lægelige normering udgør pt. 1 ledende overlæge, 5 overlæger, 6 afdelingslæger, 1-2 H – læger og 3 introlæger.

Afdelingen scorer højt på patient- og medarbejdertilfredshed. Vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt som eksternt. Vores omgangsform bygger på gensidig respekt og anerkendelse.
Der er for den uddannelsessøgende gode muligheder for at erhverve sig en solid basisuddannelse indenfor billeddiagnostikkens gængse modaliteter: konventionel røntgen, ultralyd, CT og MR.

Der er formaliseret undervisning hver mandag, hvor de uddannelsessøgende læger skiftes til at gennemgå et emne, således man i løbet af et år kommer gennem abdominal-, orto- og neuroradiologi. Undervisningen har også deltagelse af speciallæger.
Uddannelseslægerne vil også få funktion med at undervise KBU læger og medicinstuderende. Selvfølgelig med opbakning fra UKYL, UAO og øvrige speciallæger.

Har du lyst til at høre mere om det radiologiske speciale og de mange muligheder uddannelsen giver eller vil du vide mere om det at være yngre læge/I-læge på Røntgen og Skanning i Horsens, er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Lasse Nørgaard, Tlf. 7842 5800 eller mail: lassnoer@rm.dk. Kan være svær at træffe telefonisk grundet klinisk arbejde. Men send en mail, og du vil blive ringet op.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfrist: Den 15. januar 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale