Introduktionsstilling i Psykiatrisk Afdeling Svendborg pr. 1.9.2024 eller efter aftale Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Ansøgningsfrist: 30/06/2024 Psykiatrisk Afdeling

Kunne du tænke dig at være del af et lægefagligt team, som har en overlæge ansat til vejledning og supervision af yngre læger? Vil du gerne lære mere om psykiatri og ansættes i en stilling, hvor man får et formaliseret kursusforløb (I-kursus i psykiatri), så se her:

Stillingen er 1- årig, og du vil i løbet af det år få tilbudt Introduktionskursus i Psykiatri, som er et formaliseret undervisningsforløb over 10 dage.
Derudover vil du få mulighed for deltagelse i Grundkursus i Psykoterapi med undervisning og supervision af Psykoterapi.
I afdelingen er der ansat en overlæge, som 2 dage om ugen ikke har andre opgaver end at sikre yngre lægers uddannelse og deltage i samtaler sammen med de yngre læger. Overlægen afholder også refleksion for forvagterne omkring trivsel mm..

Afdelingen
Psykiatrisk afdeling har 3 afsnit med i alt 55 senge fordelt på 3 sengeafsnit som er specialiserede og har et tæt samarbejde med de ambulante teams, som også er specialiserede. Lokalpsykiatrien er placeret tæt på matriklen med sengeafsnit.
Psykiatrisk afdeling i Svendborg er pr. 1. maj 2024 fusioneret med Psykiatrisk afdeling Odense, og der afholdes fælles morgenkonference for alle lægerne i Odense og Svendborg (via video).

Jobbet
Du vil blive tilknyttet et af ovenstående sengeafsnit, hvor du vil arbejde tæt sammen med en overlæge og andre yngre læger samt specialpsykologer.
Derudover vil du skulle have forvagter, som p.t. er 2-delt på døgnet.

Undervisning mm.
I afdelingen er der undervisning hver onsdag morgen for alle læger og psykologer. Hver tirsdag er der efter morgenkonferencen præsentation og drøftelse af en case, torsdag drøftes relevante emner omkring tvang og fredag deltager man over video i case gennemgang fra Odense.

Yderlige oplysninger
For yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte cheflæge Sonja S. Rasmussen på tlf. 29 64 97 59 eller pr. mail på: sonja.rasmussen@rsyd.dk.
Ansættelse sker iht. gældende overenskomst, og der indhentes altid – efter aftale med ansøger – referencer forud for endelig ansættelse.
Du bedes derfor til en evt. samtale medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Ansættelsessamtaler afholdes 4. juli 2024.