Introduktionsstilling i Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 29/06/2024 Psykiatrisk Afdeling

  Kunne du tænke dig at være del af et lægefagligt team, som har et godt arbejdsmiljø (har fået 2. præmie i Psykiatriens arbejdsmiljøpris) og en overlæge som er ansat til vejledning og supervision af yngre læger? Vil du gerne lære mere om psykiatri og ansættes i en stilling, hvor man får et formaliseret kursusforløb (I-kursus i psykiatri), så se her.

 

Da vi er så heldige, at flere af vores læger har fået uddannelsesstillinger i psykiatri, har vi 3 ledige Introduktionsstilling til besættelse pr. 1. september 2024 eller efter aftale.
 

Stillingerne er 1- årig og du vil i løbet af det år få tilbudt Introduktionskursus i Psykiatri, som er et formaliseret undervisningsforløb over 10 dage. Derudover vil du få mulighed for deltagelse i Grundkursus i Psykoterapi med undervisning og supervision af Psykoterapi.
I afdelingen er der ansat en overlæge, som 3 dage om ugen ikke har andre opgaver end at sikre yngre lægers uddannelse og deltage i samtaler sammen med de yngre læger.

Afdelingen:
Psykiatrisk Afdeling har 7 afsnit med i alt 111 senge. Der er et lukket afsnit, 2 integrerede afsnit et sengeafsnit tilknyttet Psykiatrisk Akut Modtagelse samt 2 åbne specialiserede afsnit (Geronto og Affektivt) og et afsnit med ”De særlige pladser”. Derudover er der et stor specialiseret ambulant hus, som er beliggende på havnen.

Jobbet:
Du vil blive tilknyttet et af ovenstående sengeafsnit, hvor du vil arbejde tæt sammen med en overlæge, en bagvagt og en til flere andre forvagter.
Derudover vil du skulle have forvagter, hvor du er i Psykiatrisk Akut Modtagelse, som er uvisiteret skadestue. Der er tale om 2-skiftet vagt og normperioden er 12 uger.

Undervisning mm.:
I afdelingen er der undervisning hver onsdag morgen for alle læger og psykologer. Hver 2. torsdag morgen er der undervisning for yngre læger i psykopatologi/etisk refleksion, én gang om måneden er der Journal Club for yngre læger og hver fredag er der fremlæggelse af en case for alle læger og specialpsykolog-studerende.
Der er på hverdage supervision efter vagten kl. 7.45 ved overlæge.

De yngre læger i afdelingen har en ”Trivelskoordinator”, som arrangerer sociale arrangementer for yngre læger bl.a. ”fredagsbar”, ”Den store bagedyst” o.lign. sociale arrangementer.

Afdelingen har en rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Yderlige oplysninger:
For yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte chefoverlæge Sonja S. Rasmussen tlf. 29649759 eller pr. mail på: sonja.rasmussen@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Malene Paaby: Malene.Ellevang.Paaby@rsyd.dk

Ansøgningsfrist: Lørdag den 29. juni 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes, tirsdag den 2. juli 2024.