Introduktionsstilling i psykiatri ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 1. september 2021 eller efter aftale Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 30/06/2021 Psykiatrisk Afdeling

Er du interesseret i at være en del af et fællesskab på en nytænkende og ambitiøs uddannelsesafdeling, som prioriterer at give yngre læger den bedst mulige uddannelse?

Så kan Psykiatrisk Afdeling Aabenraa tilbyde 2 introduktionsstillinger i psykiatri til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Afdelingen rangerer højt på ”evaluer.dk” blandt alle landets uddannelsesafdelinger. Se www.evaluer.dk eller https://ugeskriftet.dk/nyhed/yngre-psykiatere-rejser-gerne-efter-et-godt-uddannelsesmiljo

Afdelingen har fokus på at du hurtigt bliver en naturlig del af gruppen af yngre læger, med fokus på trivsel herunder fælles frokost, faglig udvikling. trivsel og samarbejde

Prioriteringen af yngre læger og medicinstuderendes uddannelse tydeliggøres ved, at den uddannelsesansvarlige overlæge eksklusivt tager sig af de yngre lægers uddannelse som modtager bedsideundervisning og observeres under samtaler med henblik på at udvikle den enkeltes evner inden for samtaleteknik, kommunikation, udredning, diagnostik og behandling, hvorfor den uddannelsesansvarlige overlæge ikke er en del af den ordinære drift.

Desuden er der daglig middagskonference på eget afsnit, hvor yngre læger i gruppe udvikler deres evne til at fremlægge patienter og tage velovervejede beslutninger sammen med afdelingens overlæge.

Alle har forud for ansættelse fået tildelt en velkvalificeret vejleder, og du vil modtage vejledersamtale minimum hver 3. uge, hvor din individuelle uddannelsesplan bruges aktivt.

Målbeskrivelsens krav om struktureret klinisk observation med henblik på opfyldelse af kompetencer vægtes højt, hvorfor yngre læger fire gange årligt i gruppe forfiner sine evner inden for samtaleteknik og psykopatologisk udredning.

Det aktive uddannelsesmiljø har daglig forvagtssupervision af afgående forvagt ved speciallæge, 7 faglige minutter ved morgenkonference, journalclub, torsdagsundervisning, månedligt gruppebaseret supervision ved psykolog og klinisk konference hver 4. uge.

I din introduktionsstilling vil du modtage introduktionskursus i psykiatri, grundkursus i psykoterapi, superviseret psykoterapiforløb inden for kognitiv terapi og dynamisk psykoterapi med godkendt supervisor, medicinskole samt konflikthåndteringskursus.

Du er tilknyttet et afsnit med egne patienter, hvor du som behandlingsansvarlig læge under supervision, vil være den primære behandler.

Afdelingen prioriterer, at yngre læger har stuegangsarbejde og så få vagter som muligt, og du vil derfor gennemføre et grundigt introduktionsprogram, som klæder dig på til arbejdet i det sengeafsnit du tilknyttes, og vagtfunktion.

Afdelingen er tilknyttet forskningsenheden Sønderjylland ved professor Elsebeth Stenager, Psykiatrisk Afdeling OUH. http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm475894

Afdelingen ser forskning som naturligt integreret del af den daglige klinik og en af hjørnestenene i afdelingens udvikling. Derfor er et tæt samarbejdet med Psykiatrisk Forskningsakademi i Region Syddanmark ledet af adjungeret professor Povl Munk Jørgensen.

Der foreligger et detaljeret uddannelsesprogram i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse i psykiatri.

Psykiatrisk afdeling Aabenraa har 95 sengepladser, to dobbelte sengeafsnit, et sengeafsnit i tilknytning til FAM og et ældrepsykiatrisk sengeafsnit. Herudover er der lokalpsykiatrier i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev, som varetager ambulant behandling. Der er etableret oligofreniteam, opsøgende psykoseteams og OPUS Team for ny-debuterede skizofrene.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har to vagtlag, et forvagtslag med tilstedeværelsesvagt og et bagvagtslag med tilstedeværsvagt til kl 16 og herefter vagt uden for tjenestested. Der er fælles forvagtsfunktion med børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, i aftennattevagt.

Afdelingen ligger i tilknytning til det somatiske sygehus i Aabenraa, hvortil der er et tæt samarbejde gennem en fælles patientindgang i FAM.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er nybygget, i topmoderne patientvenlige faciliteter med døgnrytmelys, sanserum, motionsrum, sportshal og flotte enestuer med badeværelse.

Aabenraa Sygehus ligger ved motorvejsafkørslen og er nem og hurtig at komme til.

Der er nybyggede lægeboliger tæt ved sygehuset. Læs mere her: Bolig, familie og fritid

Løn i henhold til aftale mellem Yngre Læger og Danske Regioner. 

Du kan orientere dig om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på hjemmesiden:

http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm509753

Du er velkommen til at kontakte TR for yngre læger Daniel Emami på telefon 9944 5560 eller mail Daniel.Emami@rsyd.dk, hvis du vil høre om arbejdsdagen for yngre læger.

Du kan ligeledes kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Lars Møller Nielsen telefon 2982 2439 eller ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen på 9944 6502.

 

Ansøgningsfrist den 30. juni 2021.

Samtalerne forventes at finde sted i uge 32 eller efter aftale.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.