Introduktionsstilling i Plastikkirurgi v/ sygehus Lillebælt Vejle Plastikkirurgisk Afdeling Z Odense

Ansøgningsfrist: 2019-03-01T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En ét-årig introduktionsstilling i plastikkirurgi ved Plastikkirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital med hovedtjenestested Sygehus Lillebælt Vejle er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019.  

 

Hovedtjenestested 

Sygehus Lillebælt Vejle 

 

Arbejdstid: 37 timer om ugen

 

Stillingen er vagtfri. 

 

Det plastikkirurgiske speciale er bygget op om rekonstruktive problemstillinger og kirurgisk teknik til dette frem for organsystemer. Foruden hudens kræftsygdomme varetager specialet rekonstruktion og korrektion af forandringer efter behandling for kræft, anden sygdom, traumer samt udviklingsanomalier.  

 

Patientpopulationen og de kirurgiske opgaver er således præget af stor variation, hvorfor man i specialet arbejder med den individuelle løsning frem for det standardiserede indgreb. Uddannelsen baserer sig i vidt omfang på klassisk kirurgisk mesterlære og specialet har et stort element af tværfagligt samarbejde. 

 

Den plastikkirurgiske sektion ved Vejle Sygehus er en velfungerende selvstændig mindre enhed, hvor fokus ud over et højt fagligt niveau i det kliniske arbejde er uddannelse både i forhold til den enkelte og det samlede uddannelsesmiljø. Der lægges vægt på såvel praktisk som teoretisk oplæring i plastikkirurgi og stillingen rummer gode muligheder for forskning. 

 

Sektionen har tilknyttet et forskningslektorat og har aktuelt 3 uddannelsesstillinger tilknyttet, 2 introduktionsstillinger og 1 hoveduddannelsesforløb. Derudover består sektionen af 3 overlæger med hovedtjenestested Vejle og 1 afdelingslæge. Der er aktuelt 2 Ph.D.forløb i afdelingen med fokus på brystrekonstruktion. 

 

Der foreligger målbeskrivelse og uddannelsesprogram for stillingen. 

 

Den plastikkirurgiske afdeling ved Vejle Sygehus er organisatorisk sammensat med lægefaglig ledelse og ansvar under Plastikkirurgisk Afdeling, OUH, og driftsmæssigt under Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus. 

 

Sygehus Lillebælt Vejle er specialsygehus for kræft i den jyske del af Region Syd. Den plastikkirurgisk afdeling ved Vejle Sygehus har jf. specialeplan for plastikkirurgi hovedfunktionsniveau i plastikkirurgi og som udefunktion fra OUH regionsfunktion inden for onkologisk plastikkirurgi med melanom og non-melanom hudkræft og rekonstruktiv brystkirurgi. 

 

For yderligere informationer kontakt 

Hans B. Rahr, ledende overlæge, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle, tlf. 79 40 56 03 

Anders E. Gravergaard, ledende overlæge, Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, tlf. 29 25 70 33 

Vibeke Koudahl, specialeansvarlig overlæge, Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle, tlf. 79 40 91 65 

 

Ansøgningsfrist

1. marts 2019. 

 

Der skal vedlægges referencer fra tidligere og nuværende arbejdsgiver ved ansøgningen. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.