Introduktionsstilling i karkirurgi Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Karkirurgisk Sektion, er en 1-årig introduktionsstilling i karkirurgi ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Karkirurgi omfatter udredning, behandling og kontrol af patienter med kredsløbslidelser og åben kirurgisk behandling af komplekse sygdomme i team-samarbejde med andre specialer. Hovedvægten er klassisk åben kirurgi for okklussiv arteriosklerose og aneurismer lokaliseret til hals, brystkasse, bugen og ekstremiteter. En del procedurer fortages med endovaskulær teknik, der supplerer, men aldrig kan erstatte den åbne kirurgi. Medicinsk behandling af de karkirurgiske patienters kroniske comorbiditeter varetages også af specialet.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og afdelingen deltager i studenterunder­visning.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med thoraxkirurgiske reservelæger alle dage. Vagthyppigheden er 8-skiftet og belastningen i nattetimerne er moderat. Der vil være god mulighed for træning af kirurgiske færdigheder og ultralydsdiagnostik, der er en integreret del af Karklinikken.

En meget stor del af af patienterne udredes med CT-skanning, som man derved opnår rutine i tolkning af.

Derudover er der fra afdelingen let adgang til gode forskningsfaciliteter inklusive eksperimentel kirurgi og praktisk kirurgisk træning på grise.

Der er mulighed for meritoverførsel mellem introduktionsstillinger i de fem kirurgiske specialer Karkirurgi, Kirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For uddybende spørgsmål, en rundvisning og/eller ‘gå-med dag’ kontakt overlæge Jesper Laustsen på 2477 8903.

Stillingsnr. 6620-26-31-i-02.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2018.
Ansøgning med cv sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.