Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers Vi tilbyder hermed introduktionsstilling til besættelse 1. november 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø.

Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker.

Du vil som introlæge deltage i stuegangs- og ambulatorie funktionerne samt vagtfunktion. Introlægen vil efter aftale rotere hver 4. måned mellem de fire grupper af specialeteam (1-kardiologi; 2-lungemedicin, reumatologi, infektionsmedicin; 3-endokrinologi og hepato-gastroenterologi, 4-geriatri).

Læger i introduktionsstilling indgår primært i vagtplanen som mellemvagt. Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter, samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. Det akutte medicinske arbejde organiseres med udgangspunkt i akutafdelingen sammen med akutlægerne samt vagtlagene af YL i akutafdelingen.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Lene S Mortensen, tlf. 7842 1601, mail: lenemt@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Bruun, tlf. 7842 1611, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningsfrist: mandag d 24. september 2018, kl. 10.00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale