Introduktionsstilling i intern medicin, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Medicinske Sygdomme

Ansøgningsfrist: 29/02/2024 Sygehus Sønderjylland

Introduktionsstillinger i intern medicin ved Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, i specialerne endokrinologi, nefrologi og lungemedicin.

Tiltrædelse 1. april 2024 eller efter aftale.   

Arbejdssted: Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

 

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland er en stor intern medicinsk afdeling fordelt på 3 matrikler; Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Introduktionsstilling på Sønderborg-matriklen giver mulighed for fordybelse i et eller flere af vores tre intern medicinske specialer. Såfremt du har interesse i et af specialerne på afdelingens matrikel i Aabenraa, geriatri og gastroenterologi, er kombination også en mulighed.

Vi arbejder målrettet på at skabe et dynamisk og innovativt fagligt miljø, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, patient- og pårørendeinddragelse.   

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg varetager følgende funktioner: 

 • Endokrinologi 
 • Nefrologi inkl. hæmodialyse 
 • Lungemedicin 
 • Onkologi 
 • Palliation (med selvstændigt sengeafsnit) 
 • Medicinsk Modtagelse med døgndækket akutfunktion

Du indgår som forvagt i døgndækket tilstedeværelsesvagt i Medicinsk Modtagelse, der er dobbeltbemandet til klokken 23, samt efter individuel vurdering i bagvagt 2 i dagtiden. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet.

Derudover vil du varetage funktioner såsom ambulatorie, stuegang på sengeafsnit og eventuelt i hæmodialysen.

Vores tilbud   

 • Bred intern medicinsk uddannelse
 • Du tilknyttes op til to forskellige afsnit, med 6 måneder i hvert – så vidt muligt efter eget ønske
 • Rig lejlighed til at afprøve dine interesser inden for de intern medicinske grenspecialer. Afdelingen har i øjeblikket hoveduddannelsesforløb i nefrologi, lungemedicin, endokrinologi, geriatri, almen medicin samt dele af hoveduddannelsen i reumatologi og kardiologi
 • Mulighed for deltidsansættelse efter aftale

Vi forventer, at du   

 • er energisk, engageret og fleksibel 
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb 
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen 

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram til stillingen. I tillæg til gennemførelse af individuelle uddannelsesplaner til opnåelse af de generelle intern medicinske kompetencer, vil der som følge af grenspecialetilknytning være mulighed for supplerende uddannelse, blandt andet med henblik på kvalificering til senere hoveduddannelsesforløb.   

Der vil være mulighed for at deltage i forskningsaktivitet, såfremt det har din interesse. 

 

Ansøgningsfrist er den 29. februar 2024.   

Yderligere oplysninger fås hos:   

 • Cheflæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, 7997 3010, fbk@rsyd.dk
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Maria Ralli, 7997 3102, Maria.Ralli@rsyd.dk