Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin, OUH Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense

Ansøgningsfrist: 27/09/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital 

Vi søger en energisk yngre læge, som er interesseret i at uddanne sig til speciallæge i arbejdsmedicin.  

Værdsætter du muligheden for at udvide din erfaring som læge med udredning af arbejdsrelaterede helbredsproblemer? Så har vi en 1-årig introduktionslægestilling i arbejdsmedicin ledig til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale. 

Afdelingens hovedopgave er at virke forebyggende inden for det arbejdsmedicinske område, hvilket foregår ved kliniske undersøgelser af patienter, gruppeundersøgelser, informationsaktiviteter, rådgivning, undervisning og forskning. Din daglige opgave bliver individuel udredning og rådgivning af henviste patienter vedrørende arbejdsmiljøforhold. 

Stillingen er vagtfri. 

Vi tilbyder 

  • Uddannelse under vejledning af engagerede kolleger
  • Uddannelsesprogram med intensiv oplæring og formaliseret undervisning
  • Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager ambulante patienter, som er henvist fra praktiserende læger, speciallæger på sygehusafdelinger, privatpraktiserende speciallæger, psykologer, kiropraktorer, fagforeninger og arbejdsmiljøgrupper på virksomheder til udredning og vurdering for eventuelle arbejds- og miljørelaterede lidelser.

Arbejds-og Miljømedicinsk Klinik er en universitetsafdeling med højt specialiseret funktion i udredning af asbestose og i astmadiagnostik (Specifik Bronkial Provokation).

Vi arbejder med patienten først i et godt tværfagligt arbejdsmiljø mellem læger, psykologer, forskningsansatte og lægesekretærer, og vi er et fortrinligt uddannelsessted for vores kolleger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger

Vi er forskningsaktive inden for områderne bevægeapparat, musikersundhed, global health, astma-og allergi og psykotraumatologi organiseret i en velfungerende forskningsenhed under Klinisk Institut.

Se mere om hvem vi er og afdelingen her:  http://ouh.dk/wm390424, hvor du kan læse mere om vores organisering, Klinik for Musikersundhed, Stressklinik, Arbejdsallergologisk Center, Ludomaniklinikken og Klinik for BED.

 Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Rasmussen 65414991

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 27. september 2021.

Jobsamtaler vil blive afholdt fredag i uge 40, 2021.