Introduktionsstilling i anæstesiologi Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 23/01/2020 Sygehus Lillebælt

Skal du være vores nye teammedlem på en travl operationsgang, til akutte medicinske nødkald eller rundt om den kritisk syge patient? 

– så har vi en afdeling som

 • har et godt uddannelsesmiljø med stort fokus på at blive endnu bedre – hver dag
 • har et bredt spænd af kirurgiske specialer med overvejende planlagt kirurgi
 • superviserer dig i arbejdet omkring den intensive patient
 • giver dig mulighed for at få dine – måske første – forskningsresultater på dit CV
 • gør dig klar til en hoveduddannelse i anæstesi
 • arbejder målrettet med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
 • sætter patienten først med arbejdsglæde og faglig stolthed
 • træner ABCDE systematisk

Vi har en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale. Der er også mulighed for ansættelse som reservelæge efter aftale.
Du vil systematisk blive oplært i anæstesispecialet. Du vil fra første dag have en engageret lægelig vejleder, som sikrer, at du har de nødvendige kompetencer, når opgaver skal varetages selvstændigt. Den nødvendige uddannelsesmæssige udvikling sikres via strukturerede kompetencekort og teoretisk undervisning, hvor både teamtræning, supervision og træning på fantomer indgår i forløbet.

Vi er respekteret for vores faglighed og specialviden og varetager ca. 13.000 anæstesier årligt, herunder:

 • 650 operationer for kolorektal, mamma og nefrologisk cancer som en del af Vejle Sygehus’ specialfunktion på kræftområdet og som Centre of Excellence for tarmkræftkirurgi – også robotassisteret. Vejle er det 3. største jyske center for kolorektalkirurgi.
 • et stort ortopædkirurgisk område med ca. 1700 alloplastikkirurgiske indgreb årligt, samt dagkirurgi (skulder, hånd og knæ) med fokus på ultralydsvejledte regionale anæstesier
 • 2.500 patienter fra øre-, næse- og halsafdelingen samt den medicinske lungepakke

Vi har et level 2 intensivafsnit med:

 • 7 respiratorsengepladser
 • dialysebehandling
 • fokus på patientoplevet kvalitet via NAVA ventilation
 • invasiv hæmodynamisk monitorering

Afdelingen rummer desuden et Smertecenter for kroniske non-maligne smerter.

Vagt 
Du indgår som forvagt med tilstedeværelsesvagt, når du har kompetencer hertil. De første 2 måneder er i udgangspunktet vagtfri. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt.
 

Er du interesseret 
Vil du høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Karina Bækby Houborg tlf. 7940 6205 eller 4042 3203. 
 
Læs mere om Vejle Sygehus og afdelingen.
Læs om introduktionslæger på Sygehus Lillebælt.
 

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse 
Ansøgningsfrist 23. januar 2020. Vi afholder samtaler den 30. januar 2020.
Tiltrædelse 1. marts 2020 eller efter aftale.
Stillingsnummer på introduktionsstillingen: 6008-01-84-i-07.

Søg venligst via funktionsknappen – vi glæder os til at høre fra dig.