Introduktionsstilling i Akutmedicin, Fælles Akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland Aabenraa Fælles Akut Modtagelse

Ansøgningsfrist: 2018-12-07T23:59:59 Sygehus Sønderjylland

Du kan nu gøre din interesse for Akutmedicin til en karrierevej!

 

Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland Aabenraa udbyder 2 introduktionsstillinger i Akutmedicin med tiltrædelse den 01. 02.2019 eller 01. 03. 2019  

 

Akutmedicinere visiterer, undersøger og behandler patienter fra alle specialer og fra alle aldersgrupper i den akutte fase af deres sygdom eller skade. Uddannelsen i Akutmedicin giver derfor en bred faglig kompetence. Det tætte samspil med de andre specialer og faggrupper træner de personlige evner i kommunikation, organisation og samarbejde.  

Vores afdeling er meget engageret i udviklingen af specialet.  

Vi ser til dagligt en bred vifte af patienter med mange forskellige sygdomsbilleder. Vi har et godt uddannelsesmiljø og værdsætter godt klinisk arbejde.  

 

Fakta om afdelingen  

Fælles Akutmodtagelsen er beliggende på sygehusets matrikel i Aabenraa og har et optagelsesområde på ca. 235.000 borgere i Sønderjylland.  

Afdelingen består af to afsnit på to etager, FAM 1 og FAM 2, med henholdsvis 12 behandlingspladser og 38 sengepladser i gode fysiske rammer.  

På FAM 1 (skadespor) modtages alle visiterede patienter med skader.  

Desuden modtages alle akutte ortopædkirurgiske patienter, traumepatienter og patienter bragt akut ind med ambulance fra hele Sønderjylland. Der behandles i gennemsnit 65 patienter pr. døgn.  

FAM 2 modtager alle visiterede akutte patienter til indlæggelse i op til 48 timer indenfor specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Der kommer i gennemsnit 46 patienter til indlæggelse pr. døgn i FAM 2.  

 

I afdelingen er der p.t. ansat 11 speciallæger med forskellig faglig baggrund, 2 KBU læger, 2 introduktionslæger, ca. 100 sygeplejersker og 30 akutsekretærer.  

 

To kolleger er allerede speciallæge i akutmedicin, to andre forventes at få tildelt anerkendelsen snart.  

Der arbejder kolleger fra en række andre specialer i FAM, det gælder især de medicinske specialer, kirurgi og ortopædkirurgi, men også gynækologi, neurologi og anæstesiologi.  

 

Uddannelse  

Der venter dig et tilrettelagt uddannelsesprogram jf. målbeskrivelsen for uddannelsen i akutmedicin, en meget engageret og erfaren uddannelsesansvarlig overlæge med gode kontakter til de andre specialer i huset, en hovedvejleder i FAM og en supervisor i Kirurgisk og Ortopædkirurgisk Afdeling, mens du har funktion i de vagtlag. Vi arbejder tæt sammen med det regionale råd for lægelig videreuddannelse, som sikrer dig, at uddannelsen opfylder målbeskrivelsens krav.  

Vi tilbyder en grundig introduktion, et kursus i relevant ultralydsdiagnostik, et kursus i præsentation og et kursus i medicinsk undervisning.  

 

Hvad går mit arbejde ud på?  

Som introduktionslæge vil du lære at håndtere akutte patienter indenfor såvel det medicinske/kardiologiske som det kirurgiske/ortopædkirurgiske spektrum. Du får med andre ord en bred akutmedicinsk klinisk uddannelse og desuden indblik i flere andre specialer fra det akutmedicinske perspektiv.  

Du er ansat i Akutmodtagelsen, hvor du har din daglige gang i hele ansættelsesperioden. Du modtager, undersøger og behandler patienter i forhold til din uddannelsesbeskrivelse under relevant supervision. Du deltager i forskellige perioder i de kirurgiske, ortopædkirurgiske og medicinske/kardiologiske vagtlag. Du indgår i forvagts- eller mellemvagtslaget, afhængigt af tidligere erfaring. Du fungerer som hovedvejleder for en af afdelingens KBU-læger og får løntillæg for det.  

 

Findes der et akademisk miljø?  

FAM driver sammen med Syddansk Universitet en fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin med p.t. otte Ph.D.-studerende. Lederen er professor i akutmedicin og ansat i FAM. Vi har to forskningslektorer og en klinisk lektor, som alle deltager i det kliniske arbejde. Vi har et tæt samarbejde med sygehusets Lærings- og Forskningshus indenfor bl.a. simulationstræning. Der er mulighed for deltagelse i mindre og store forskningsprojekter, og vi yder gerne vejledning og støtte til egen undervisningsaktivitet og publikationer.  

 

Hvilke forventninger har I til mig?  

Vi glæder os til vores næste hold introduktionslæger!  

 

Du må gerne medbringe en portion nysgerrighed, gå fuld ind i det akutmedicinske arbejde, har lyst til selv at lære og lære fra dig, være en god teamspiller og gøre din indflydelse gældende i afdelingen, have respekt for andre faggrupper og specialer og ikke mindst – kunne lide at være der for patienterne.  

Vi håber at du efter introduktionsperioden vil fortsætte uddannelsen i akutmedicin, men hvis du vælger en anden vej, så har du uanset fået en god ballast om akutte patienter med til din videre karriere.  

 

Praktiske forhold  

Stillingerne ønskes besat til den 01. 02. 2019 eller den 01. 03. 2019, primært på fuld tid.  

Sygehuset kan være behjælpeligt vedrørende boligforhold og andre praktiske forhold i sammenhæng med ansættelsen.  

 

Yderligere informationer kan indhentes ved  

Introduktionslæge Haroon Sahibi, haroon.sahibi@rsyd.dk, tlf. 29 25 86 37  

Ledende overlæge Matthias Giebner, matthias.giebner@rsyd.dk, tlf. 40 12 40 50  

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg, mats.lindberg@rsyd.dk, tlf. 20 93 09 79  

Professor i Akutmedicin, leder af forskningsenheden, Christian Backer Mogensen, christian.backer.mogensen@rsyd.dk , tlf. 79 97 11 23  

 

Ansøgningsfrist  

07. 12. 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes holdt i uge 51.