Introduktionsstilling, Hæmatologisk Afdeling Har du lyst til at være del af en dynamisk og spændende afdeling, hvor du vil lære en masse hæmatologi og se både infektionsmedicin og intern medicin generelt, så er det måske lige dig vi søger.

Dette job er udløbet

Vi søger en læge til en etårig introduktionsstilling (stillingsnr. 6620-14-01-i-03) på Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, THG. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale.

Hæmatologisk Afdeling varetager både højtspecialiseret hæmatologisk behandling og basal hæmatologi. Vi har i alt 46 senge fordelt på tre afsnit, der varetager udredning, diagnostik og behandling af blandt andet patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, samt allogen knoglemarvstransplantation. Afdelingen har ud over sengeafdelingerne, et stort ambulatorium, eget laboratorium og egen modtagelse. Vi er 16 yngre læger og 25 speciallæger. Afdelingen har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø.

Vi kan tilbyde dig

 • ansættelse i en 12 måneders introduktionsstilling
 • en grundig introduktion
 • en god uddannelse i hæmatologi, men også i mange intern medicinske problemstillinger, herunder mange spændende infektioner
 • et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, samt et godt arbejdsmiljø
 • fast teamtilknytning med daglige konferencer i mindre teams
 • engagerede speciallæger, der giver god faglig supervision
 • godkendt uddannelsesprogram
 • I-stillingen kvalificerer til at søge om hoveduddannelse i alle intern medicinske specialer
 • mulighed for at stifte bekendtskab med både klinisk og basal forskning

Vi forventer af dig

 • at du er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
 • at du bidrager positivt til et fortsat godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • at du har interesse, nysgerrighed og lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale

Dine arbejdsopgaver
Du indplaceres i forvagtslaget, der er 8-skiftet. Her vil du både komme til at være forvagt i dagtid, have aften-nattevagter, stuegangsfunktion og være i ambulatorium. Stillingen er ikke en del af den fælles akut modtagelse.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Jan M. Nørgaard på jannorga@rm.dk, tlf. 7846 7563. Du kan også finde flere oplysninger om afdelingen på afdelingens hjemmeside her.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.