Introduktionsstilling til Center for Planlagt Kirurgi, Silkeborg/Ortopædkirurgi, Viborg En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, stillingsnr. 6630-32-42-i-02, ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. september 2018 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om afdelingen/stillingen
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er Region Midtjyllands store elektive center for ortopædkirurgi og er sektoropdelt med faste speciallæger indenfor områderne: rygkirurgi, hofte-og knæalloplastik, idrætskirurgi, skulder-/albuekirurgi, håndkirurgi, fodkirurgi og sårklinik.

Den akutte traumatologi varetages på Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg. Afdelingen varetager supervision af skadestue, modtager traumer og opererer en bred vifte af traumatologiske skader, samt foretager efterbehandling. Dertil kommer et ikke ubetydeligt elektivt patient indtag inden for specialerne rygkirurgi, alloplastik, håndkirurgi, fod-ankel kirurgi, sårklinik i samarbejde med karkirurgisk afdeling, idrætstraumatologi og skulder-/albuekirurgi.

De 2 ortopædkirurgiske afdelinger samarbejder derfor om at tilbyde en rigtig god introduktionsuddannelse opdelt i 2 blokke af 6 måneder.

Den første 6-måneders-blok er forankret i Center for Planlagt Kirurgi og består af 2 fokuserede ophold af 3 måneder. Introduktionslægerne er normalt 3 måneder i Kl. Hånd & Fod samt 3 måneder i Idrætstraumatologien. Der er ingen vagtforpligtigelse for introduktionslægen i Center for Planlagt Kirurgi, hvorfor der er tilstedeværelse alle hverdage med optimal mulighed for oplæring i elektive funktioner.

Den anden 6-måneders-blok er forankret på Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg med fokus på alle de traumatologiske kompetencer i målbeskrivelsen. Afhængigt af tidligere erfaring vil der være en periode på 1-3 måneder med vægt på skadestuearbejde. Derefter flyttes fokus mere på operative færdigheder og efterbehandling. Under ansættelsen forventes du at indgå i afdelingens mellemvagtslag med vagt fra kl. 8-23 alle ugens dage.

Vi tilbyder dig således både bred og fokuseret oplæring i, og funktion inden for de 7 lægeroller.
Afdelingens struktur og hvilke specialer afdelingen betjener, kan ses på hospitalets hjemmeside.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi og Ortopædkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • ledende overlæge Peter Toft, Center for Planlagt Kirurgi, tlf. 7841 6685
  • ledende overlæge Steen Olesen, Ortopædkirurgi, tlf. 7844 6501
  • uddannelsesansvarlig overlæge Bjørn Thorup, Center for Planlagt Kirurgi, tlf. 7841 6468
  • uddannelsesansvarlig overlæge Michael Toft Væsel, Ortopædkirurgi, tlf. 7844 6555

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være modtaget elektronisk senest søndag den 27. maj 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 24.