Introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark – Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Ansøgningsfrist: 29/05/2024 Børne- og Ungdomspsykiatri

En 1-årig stilling som introduktionslæge er ledig pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

I-nr. 4202-35-52-i-05.

Om afdelingen
Børne- og Ungdomspsykiatrien Syddanmark, varetager psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år, og dækker hele Region Syddanmark, og er fordelt på 4 matrikler i henholdsvis Odense, Vejle, Esbjerg og Aabenraa.
I hverdagen som introduktionslæge vil du have din daglige gang på den matrikel hvor du har fået din I-stilling. Men du vil være en del af en lægegruppe, der går på tværs af afdelingen, og jævnligt mødes til undervisning og temadage m.v.

Odense matriklen
Matriklen er organiseret i tre ambulante teams, som varetager hvert sit funktionsområde. Endvidere råder matriklen over et døgn- og dagsafsnit med 17 døgnpladser og 6 dagpladser.

Der er region- og højtspecialiserede funktioner på flere områder.

Vi har en aktiv forskningsenhed sammen med Syddansk Universitet (SDU) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Afdelingen deltager i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinstuderende ved SDU, samt i speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungepsykiatri.

Yngre læger har tilstedeværelsesvagt.

Vi tilbyder
Et spændende uddannelsesmiljø, hvor der er mulighed for at søge introduktionskursus i Børne- og Ungepsykiatrien.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn, FAYL og Ny Løn. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi indhenter børne- og straffeattest.

Vi gør opmærksom på, at vi er en røgfri arbejdsplads.

Din ansøgning
Ansøgningsfrist er d. 29. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. juni 2024

Yderligere informationer
Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Anne Dorte Stenstrøm på tlf. 99 44 87 83.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Funktionsbeskrivelse læger under uddannelse, Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark