Introduktionsstilling til Anæstesiafdelingen, Nykøbing F. Sygehus 1-årig introduktionsstilling som reservelæge i anæstesiologi (3800X30-84-i-04) er ledig 01.10.17.

Dette job er udløbet

Hvem er vi?

Afdelingen er opbygget med

 • Bredt anæstesiafsnit med anæstesiydelser til både elektive og akutte operationer af både voksne og børn indenfor alle større skærende specialer: ortopædkirurgi, gastrokirurgi, gynækologi og obstetrik
 • Intensiv terapiafsnit, niveau 2, med 9 sengepladser med et patientflow på 600-700 patienter pr. år. Vi udvider til 10 sengepladser i 2018, hvor vi flytter ind i en helt ny bygning
 • Opvågningsafsnit
 • Eksterne funktioner: Traumemodtagelse, hjertestopbehandling, anæstesiydelser til CT- og MR-skanninger, DC konverteringer og tilsyn/assistance omkring svært syge patienter

Hvilken kompetenceudvikling kan afdelingen tilbyde i et uddannelsesforløb

 • Fra Dansk Anæstesiologisk Selskab (DASAIM) foreligger veludarbejdet og struktureret Portefølje og Logbog for introduktionsuddannelsen. Uddannelsesprogrammet følges i afdelingen. Både Porteføljen og Logbogen findes på selskabets hjemmeside, som du tilgår her
 • Masser af praktisk hands on undervisning i anæstesiologiske håndgreb med brug af det nyeste udstyr: Nedlægning af larynxmaske, intubation inkl. videolaryngoskopi (McGrath MAC) og fiberintubation (konventionelt og engangsfiberskop AMBU2), spinal-, epispinal og epiduralanlæggelser, anlæggelse af CVK og dialysekatetre, arteriekanyler og bloodpatch
 • Vagtfri de 3 første måneder med grundig oplæring i stuefunktion, praktiske procedurer og forvagtsfunktion. Vi følger DASAIMs flyvefærdighedsprogram. Der er planlagt daglig 1 til 1 undervisning ved erfaren anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske
 • Mulighed for indlæggelse og installering af intensive patienter, og stuegang på intensive patienter under supervision
 • Opbygning af en bred teoretisk og praktisk viden indenfor både anæstesi- og intensiv terapi
 • Håndtering og behandling af svært syge patienter fra en bred patientpopulation inkl. traumepatienter
 • Organisering af det akutte arbejde i vagterne
 • Skemalagt træning i et fuldt udstyret uddannelses- og simulationslaboratorium
 • Mulighed for at få undervisningserfaring (afdelingen underviser bl.a. nyansat personale i hjertestopbehandling, Den Kritisk Syge Patient, MAT-funktion, studenterundervisning etc.).
 • Teoretiske kurser tilknyttet uddannelsesforløbet på Cames Herlev

Udvidet kompetenceudvikling udover det vanlige uddannelsesprogram i forhold til de syv lægeroller

 • Mulighed for seks ugers løn udover introduktionsuddannelsen til deltagelse i forskningsprojekt
 • Planlagt deltagelse i ALS eller ATLS kurser med betalt kursusfri under introduktionsforløbet
 • Mulighed for deltagelse i andre kompetenceudvidende kurser indenfor de 7 lægeroller, f.eks. kurser under USabcd
 • Administrative funktioner: Planlægning af undervisning i afdelingen, udarbejdelse af instrukser og implementering af disse

Generelle oplysninger

 • Nykøbing F. Sygehus er et selvstændigt akut universitetssygehus med tilknyttede lektorer
 • Optageområdet er ca. 150.000 borgere
 • Der er ca. 1200 ansatte på sygehuset
 • Sygehuset har en god korpsånd, og lægger vægt på en god omgangstone og et trygt læringsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig og lære ikke bare de obligatoriske kompetencer, men også udvalgte kompetencer efter ønske
 • Stillingen kan søges af læger, der som minimum har autorisation til selvstændigt virke
 • Vagtformen er vagt på tjenestestedet med 2-holdsskift
 • Vi kan tilbyde bolig i tæt tilknytning til sygehuset. Sygehuset ligger smukt placeret med udsigt over Guldborgsund, og med skov og en af Danmarks bedste strande i rimelig afstand. For mere information kontakt nfs-boligformidling@regionsjaelland.dk eller se mere på følgende hjemmeside
 • I hverdagene kører der bus fra Vesterport station og direkte til sygehuset og tilbage – både morgen og eftermiddag
 • Har du lyst til et uforpligtende besøg på afdelingen, er du meget velkommen

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte

Yderligere oplysning om sygehuset kan findes her

Ansøgningsfrist 16.08.17

Ansættelsessamtaler 21.08.17