Introduktionsstilling i anæstesi ved Regionshospitalet Horsens 2 introduktionsstillinger i anæstesi er ledig til besættelse pr. hhv. 1. april 2018 og 1. maj 2018.

Dette job er udløbet

Stillingen med start 1. april 2018 har stillingsnummer 6006-01-84-02
Stillingen med start 1. maj 2018 har stillingsnummer 6006-01-84-03

Til stillingen er der udarbejdet et formaliseret introduktionsprogram, hvor du går surnummeret. Den første måned foregår på DKC (dagkirurgisk afsnit), 2. måned på central operationsgang og 3. måned på intensiv. Først derefter indgår du i vagt. Dvs. de første 3 måneder af ansættelsen er vagtfri. Der er tæt supervision i hele ansættelsesforløbet, og der er altid en speciallæge i tilstedeværelsesvagt.
Der forudsættes deltagelse i det regionale undervisningstilbud, som er fastlagt for stillingen. Desuden er der afsat 5 uddannelsesdage til fordybelse i områder efter interesse.

Som en del af hjertestopteamet tilbydes ALS-kursus.

Om afdelingen: 
Anæstesiologisk afdeling er en meget dynamisk afdeling med fokus på kvalitet, sikkert patientflow, kontinuitet og service. Høj faglighed, udvikling og et godt arbejdsklima vægtes meget højt. Som del af et akuthospital, er det en travl afdeling, hvor vi vægter tværfaglig kommunikation og samarbejde højt. Dette træner vi med jævne mellemrum gennem simulationstræning og tværfaglig teamtræning.
Den centrale operationsgang yder anæstesi til ortopædkirurgi, kirurgi samt gynækologi og obstetrik. Opvågningsafdelingen er placeret i tæt relation til operationsgangen og intensivafsnit. Intensivafsnittet har 8 pladser. Der etableres et perioperativt afsnit med udflytning til nye lokaler i 2019.
Der ydes assistance til fødeafdeling, til ECT- og DC-behandlinger og til akutafdelingen ved traumekald og akut medicinsk kald. Der er tilknyttet akutlægebil og palliativt team til afdelingen.
Vores dagkirurgiske center (DKC) er Danmarks største dagkirurgiske afdeling.
Vi prioriterer god uddannelse højt og forventer engagement og interesse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen på anneskjo@rm.dk eller til afdelingslæge og UKYL Christian Melchior Olesen på christian.melchior.olesen@rm.dk.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, samt at der forligger en tilfredsstillende autorisation.
Ansættelse i en introduktionsstilling kræver gennemført KBU dvs. tilladelse til selvstændig virke.

Ansøgning med motivation og CV baseret på de 7 lægeroller sendes nedenstående link. Kun ansøgninger, der er sendt elektronisk via nedenstående link, bliver taget i betragtning.
Samtaler forventes afholdt på Regionshospitalet Horsens i løbet af uge 5.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.