Introduktionsstilling

Dette job er udløbet

En introduktionsstilling ved Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin, Syddansk Universitet, Odense er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 12 måneder.

Arbejdet på afdelingen omfatter:

  1. Retslægelige obduktioner.
  2. Klinisk Retsmedicin, hvilket er undersøgelser af ofre og sigtede i volds- og
    sædelighedsforbrydelser. Disse undersøgelser foregår overvejende på sygehusene i Kolding og Odense.
  3. Kontakt til pårørende og samarbejde med andre offentlige institutioner og sundhedspersonale.
  4. Det forventes, at ansøgeren deltager i instituttets forskning, vidensformidling, undervisning og uddannelsesaktiviteter m.v.

Stillingen indebærer deltagelse i alle lægelige funktioner, herunder vagtarbejde.
Stillingen er en introduktion til specialet Retsmedicin. Der vil være gode muligheder for videnskabeligt arbejde.

Retsmedicinsk Institut betjener Justitsvæsenet med retsmedicinske ydelser for Fyn og Syd- og Sønderjyllands Politikredse. Og har universitære funktioner i form af undervisning og forskning.

Afdelingen tilbyder et spændende og afvekslende arbejde med et godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø.

Instituttet er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO/IEC 17020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, tlf. 6550 3003 eller mail: pleth@health.sdu.dk

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC samt gældende lokalaftale for læger.

Stillingen skal søges via SDU´s hjemmeside www.sdu.dk/service/ledige_stillinger

Ansøgningsfrist 31. januar 2018.