Introduktionsreservelægestilling i Infektionsmedicinsk Afdeling Q Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Ansøgningsfrist: 01/12/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q er en introduktionsstilling i intern medicin ledig pr. 1. marts 2020.  

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede internmedicinske patientgruppe via det fælles akutte modtageafsnit FAM.  

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 17 sengepladser, herunder 3 semiintensive sengepladser og 2 isolationsstuer, samt et daghospital og ambulatorium.  

Arbejdsområdet:

  • Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger
  • Vagtfunktioner på FAM inklusive medicinsk skadestuefunktion  

Vi tilbyder:

  • Godt uddannelsesmiljø og introduktionsprogram  
  • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel FAM som på afdelingen  
  • Introduktion til det infektionsmedicinske speciale gennem stuegang og yngre læge ambulatorium 
  • Højt fagligt engagement  
  • Mulighed for deltagelse i forskning  

Vi forventer:

  • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift, og at du vil bidrage med undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.  
  • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger – afhængigt af kompetencer – indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.  

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger  
 

Hør mere:
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen, tlf. 6541 2656 eller på E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk
 
Ansøgningsfristen er søndag den 1. december 2019 kl. 23.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 19. december.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Du kan læse mere om os: Infektionsmedicinsk Afdeling Q